Gulen Eigedom As
Juridisk navn:  Gulen Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eivindvikvegen 1082 Eivindvikvegen 1082 Fax:
5966 Eivindvik 5966 Eivindvik
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 996065065
Aksjekapital: 2.153.660 NOK
Etableringsdato: 11.10.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,08%
Resultat  
  
126,48%
Egenkapital  
  
7,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.826.000 1.884.000 2.286.000 2.194.000 1.377.000
Resultat: 94.000 -355.000 -819.000 -84.000 -320.000
Egenkapital: 4.176.000 3.869.000 -28.000 572.000 585.000
Regnskap for Gulen Eigedom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.826.000 1.884.000 2.286.000 2.194.000 1.377.000
Driftskostnader -1.536.000 -2.018.000 -2.583.000 -1.849.000 -1.189.000
Driftsresultat 289.000 -134.000 -297.000 345.000 188.000
Finansinntekter 13.000 15.000 12.000 76.000 13.000
Finanskostnader -208.000 -237.000 -534.000 -505.000 -520.000
Finans -195.000 -222.000 -522.000 -429.000 -507.000
Resultat før skatt 94.000 -355.000 -819.000 -84.000 -320.000
Skattekostnad -6.000 98.000 220.000 71.000 86.000
Årsresultat 88.000 -257.000 -600.000 -13.000 -233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.915.000 10.355.000 11.103.000 11.623.000 11.121.000
Sum omløpsmidler 1.528.000 568.000 452.000 448.000 1.498.000
Sum eiendeler 11.443.000 10.923.000 11.555.000 12.071.000 12.619.000
Sum opptjent egenkapital -1.912.000 -2.000.000 -1.742.000 -1.142.000 -1.129.000
Sum egenkapital 4.176.000 3.869.000 -28.000 572.000 585.000
Sum langsiktig gjeld 6.983.000 6.923.000 11.151.000 11.083.000 11.599.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 131.000 433.000 417.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 11.443.000 10.923.000 11.556.000 12.072.000 12.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 0 25.000 25.000 25.000
Andre inntekter 1.811.000 1.884.000 2.261.000 2.169.000 1.352.000
Driftsinntekter 1.826.000 1.884.000 2.286.000 2.194.000 1.377.000
Varekostnad -3.000 -16.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -581.000 -591.000 -539.000 -504.000 -489.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -952.000 -1.411.000 -2.044.000 -1.345.000 -700.000
Driftskostnader -1.536.000 -2.018.000 -2.583.000 -1.849.000 -1.189.000
Driftsresultat 289.000 -134.000 -297.000 345.000 188.000
Finansinntekter 13.000 15.000 12.000 76.000 13.000
Finanskostnader -208.000 -237.000 -534.000 -505.000 -520.000
Finans -195.000 -222.000 -522.000 -429.000 -507.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -257.000 -600.000 -13.000 -233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.676.000 10.056.000 10.882.000 11.353.000 10.783.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 239.000 299.000 221.000 270.000 339.000
Sum varige driftsmidler 9.915.000 10.355.000 11.103.000 11.623.000 11.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.915.000 10.355.000 11.103.000 11.623.000 11.121.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.009.000 211.000 350.000 399.000 1.163.000
Andre fordringer 281.000 350.000 0 0 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 7.000 102.000 49.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.528.000 568.000 452.000 448.000 1.498.000
Sum eiendeler 11.443.000 10.923.000 11.555.000 12.071.000 12.619.000
Sum opptjent egenkapital -1.912.000 -2.000.000 -1.742.000 -1.142.000 -1.129.000
Sum egenkapital 4.176.000 3.869.000 -28.000 572.000 585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 400.000 332.000 383.000 603.000 676.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 30.000 0 27.000
Sum langsiktig gjeld 6.983.000 6.923.000 11.151.000 11.083.000 11.599.000
Leverandørgjeld 58.000 99.000 18.000 69.000 251.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 32.000 87.000 78.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 0 298.000 268.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 131.000 433.000 417.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 11.443.000 10.923.000 11.556.000 12.072.000 12.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.244.000 437.000 19.000 31.000 1.062.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4.3 1 1.1 3.4
Likviditetsgrad 2 5.4 4.3 1 1.1 3.5
Soliditet 36.5 35.4 -0.2 4.7 4.6
Resultatgrad 15.8 -7.1 15.7 13.7
Rentedekningsgrad 1.4 -0.6 -0.6 0.8 0.4
Gjeldsgrad 1.7 1.8 -413.7 20.1 20.6
Total kapitalrentabilitet 2.6 -1.1 -2.5 3.5 1.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gustav Erik BlaalidStyreleder62
Laila IndrebøStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vitamin Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00