Husebø Eiendom As
Juridisk navn:  Husebø Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51895437
C/O Victor Husebø Breitorget C/O Husebø Enterprises As Breigata 9 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996040917
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.07.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arf Daniel Chaparian
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-1,04%
Egenkapital  
  
278,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 420.000 420.000 720.000 720.000 0
Resultat: -194.000 -192.000 150.000 122.000 -236.000
Egenkapital: 955.000 252.000 417.000 322.000 271.000
Regnskap for Husebø Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 420.000 420.000 720.000 720.000 0
Driftskostnader -211.000 -211.000 -159.000 -116.000 -145.000
Driftsresultat 209.000 209.000 561.000 604.000 -145.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -403.000 -400.000 -410.000 -482.000 -92.000
Finans -403.000 -400.000 -410.000 -482.000 -92.000
Resultat før skatt -194.000 -192.000 150.000 122.000 -236.000
Skattekostnad 35.000 27.000 -55.000 -70.000 64.000
Årsresultat -160.000 -165.000 96.000 51.000 -172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.818.000 9.141.000 9.214.000 9.593.000 9.539.000
Sum omløpsmidler 1.120.000 0 0 51.000 9.000
Sum eiendeler 9.938.000 9.141.000 9.214.000 9.644.000 9.548.000
Sum opptjent egenkapital 830.000 128.000 292.000 197.000 146.000
Sum egenkapital 955.000 252.000 417.000 322.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 8.983.000 8.889.000 8.599.000 9.200.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 198.000 122.000 7.278.000
Sum gjeld og egenkapital 9.938.000 9.142.000 9.214.000 9.644.000 9.549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 420.000 420.000 720.000 720.000 0
Driftsinntekter 420.000 420.000 720.000 720.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -111.000 -59.000 -16.000 -145.000
Driftskostnader -211.000 -211.000 -159.000 -116.000 -145.000
Driftsresultat 209.000 209.000 561.000 604.000 -145.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -403.000 -400.000 -410.000 -482.000 -92.000
Finans -403.000 -400.000 -410.000 -482.000 -92.000
Konsernbidrag 863.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -160.000 -165.000 96.000 51.000 -172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 218.000 441.000 414.000 469.000 539.000
Fast eiendom 8.600.000 8.700.000 8.800.000 8.900.000 9.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.600.000 8.700.000 8.800.000 8.900.000 9.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 224.000 0
Sum anleggsmidler 8.818.000 9.141.000 9.214.000 9.593.000 9.539.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 51.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.120.000 0 0 51.000 9.000
Sum eiendeler 9.938.000 9.141.000 9.214.000 9.644.000 9.548.000
Sum opptjent egenkapital 830.000 128.000 292.000 197.000 146.000
Sum egenkapital 955.000 252.000 417.000 322.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.983.000 8.889.000 8.599.000 9.200.000 2.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 198.000 122.000 7.274.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 198.000 122.000 7.278.000
Sum gjeld og egenkapital 9.938.000 9.142.000 9.214.000 9.644.000 9.549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.120.000 0 -198.000 -71.000 -7.269.000
Likviditetsgrad 1 0 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.5 0.1
Soliditet 9.6 2.8 4.5 3.3 2.8
Resultatgrad 49.8 49.8 77.9 83.9
Rentedekningsgrad 0.5 0.5 1.4 1.3 -1.6
Gjeldsgrad 9.4 35.3 21.1 29.0 34.2
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.3 6.1 6.3 -1.5
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Åge Victor HusebøStyreleder62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Husebø Enterprises AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00