Ditt As
Juridisk navn:  Ditt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90203823
C/O Skipsfjord Vesteråsveien 34B Vesteråsveien 34B Fax:
0382 Oslo 382 Oslo
Fylke: Kommune: www.starlon.no
Oslo Oslo
Org.nr: 996019462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 16.09.2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
72,41%
Resultat  
  
3050%
Egenkapital  
  
39,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 100.000 58.000 35.000 36.000 42.000
Resultat: 63.000 2.000 -30.000 -42.000 -39.000
Egenkapital: -96.000 -159.000 -161.000 -130.000 -88.000
Regnskap for Ditt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 100.000 58.000 35.000 36.000 42.000
Driftskostnader -37.000 -56.000 -64.000 -81.000 -48.000
Driftsresultat 63.000 2.000 -30.000 -45.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 -4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -28.000
Finans 0 0 -1.000 2.000 -32.000
Resultat før skatt 63.000 2.000 -30.000 -42.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 2.000 -30.000 -42.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 32.000 1.000 17.000 35.000 38.000
Sum eiendeler 32.000 1.000 17.000 35.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -264.000 -266.000 -235.000 -193.000
Sum egenkapital -96.000 -159.000 -161.000 -130.000 -88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 160.000 178.000 165.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 1.000 17.000 35.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000 58.000 35.000 36.000 42.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 100.000 58.000 35.000 36.000 42.000
Varekostnad 0 0 0 -12.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -56.000 -64.000 -69.000 -48.000
Driftskostnader -37.000 -56.000 -64.000 -81.000 -48.000
Driftsresultat 63.000 2.000 -30.000 -45.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 -4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -28.000
Finans 0 0 -1.000 2.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 2.000 -30.000 -42.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 0 16.000 23.000 7.000
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 18.000
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 11.000 14.000
Sum omløpsmidler 32.000 1.000 17.000 35.000 38.000
Sum eiendeler 32.000 1.000 17.000 35.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -264.000 -266.000 -235.000 -193.000
Sum egenkapital -96.000 -159.000 -161.000 -130.000 -88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 17.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 10.000 0 1.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 150.000 178.000 147.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 160.000 178.000 165.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 1.000 17.000 35.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -96.000 -159.000 -161.000 -130.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0.1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.1 0.2 0.4
Soliditet -947.1 -371.4 -231.6
Resultatgrad 6 3.4 -85.7 -14.3
Rentedekningsgrad -22.5 -0.4
Gjeldsgrad -1.3 -1.1 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet 196.9 2 -176.5 -117.1 -26.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Julia SkipsfjordStyreleder32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Julia Skipsfjord100.0032
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00