Alto Service AS
Juridisk navn:  Alto Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90114775
Mølnvik 3 Mølnvik 3 Fax:
8150 Ørnes 8150 Ørnes
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 995848155
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.08.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
95,79%
Resultat  
  
925%
Egenkapital  
  
16,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 605.000 309.000 249.000 180.000 471.000
Resultat: 41.000 4.000 94.000 -24.000 60.000
Egenkapital: 217.000 186.000 183.000 100.000 124.000
Regnskap for Alto Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 605.000 309.000 249.000 180.000 471.000
Driftskostnader -564.000 -305.000 -153.000 -204.000 -411.000
Driftsresultat 41.000 4.000 95.000 -24.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 4.000 94.000 -24.000 60.000
Skattekostnad -10.000 -1.000 -12.000 0 0
Årsresultat 31.000 3.000 83.000 -24.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 262.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum eiendeler 308.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 81.000 78.000 -5.000 19.000
Sum egenkapital 217.000 186.000 183.000 100.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 44.000 44.000 31.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 230.000 227.000 131.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 604.000 309.000 284.000 145.000 459.000
Andre inntekter 1.000 0 -35.000 36.000 12.000
Driftsinntekter 605.000 309.000 249.000 180.000 471.000
Varekostnad -244.000 -145.000 -67.000 -76.000 -177.000
Lønninger -155.000 -88.000 0 -74.000 -61.000
Avskrivning -11.000 0 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -72.000 -86.000 -54.000 -162.000
Driftskostnader -564.000 -305.000 -153.000 -204.000 -411.000
Driftsresultat 41.000 4.000 95.000 -24.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 3.000 83.000 -24.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 46.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 49.000 77.000 54.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 181.000 150.000 77.000 112.000
Sum omløpsmidler 262.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum eiendeler 308.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 81.000 78.000 -5.000 19.000
Sum egenkapital 217.000 186.000 183.000 100.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 2.000 9.000
Betalbar skatt 10.000 1.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 29.000 32.000 3.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 9.000 0 26.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 44.000 44.000 31.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 230.000 227.000 131.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 186.000 183.000 100.000 125.000
Likviditetsgrad 1 2.9 5.2 5.2 4.2 3.8
Likviditetsgrad 2 2.9 5.2 5.2 4.3 3.8
Soliditet 70.5 80.9 80.6 76.3 73.4
Resultatgrad 6.8 1.3 38.2 -13.3 12.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.3 1.7 41.9 -18.3 35.5
Signatur
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond-Werner Krogh TandeStyreleder43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond-Werner Krogh Tande100.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00