Studio M AS
Juridisk navn:  Studio M AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67131790
Munins Vei 1 Munins Vei 1 Fax:
1348 Rykkinn 1348 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 967766461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 01.09.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Sol Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,56%
Resultat  
  
-50,27%
Egenkapital  
  
-4,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.031.000 12.222.000 11.960.000 12.288.000 12.206.000
Resultat: 369.000 742.000 553.000 913.000 761.000
Egenkapital: 362.000 378.000 364.000 395.000 371.000
Regnskap for Studio M AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.031.000 12.222.000 11.960.000 12.288.000 12.206.000
Driftskostnader -11.667.000 -11.485.000 -11.412.000 -11.386.000 -11.472.000
Driftsresultat 364.000 737.000 548.000 902.000 734.000
Finansinntekter 5.000 6.000 7.000 13.000 29.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 5.000 5.000 5.000 11.000 28.000
Resultat før skatt 369.000 742.000 553.000 913.000 761.000
Skattekostnad -85.000 -177.000 -134.000 -240.000 -197.000
Årsresultat 284.000 564.000 419.000 673.000 564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 89.000 115.000 0 7.000
Sum omløpsmidler 2.591.000 3.190.000 2.927.000 3.388.000 2.972.000
Sum eiendeler 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000 2.979.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 278.000 264.000 295.000 271.000
Sum egenkapital 362.000 378.000 364.000 395.000 371.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.292.000 2.901.000 2.678.000 2.993.000 2.607.000
Sum gjeld og egenkapital 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000 2.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.971.000 12.164.000 11.890.000 12.208.000 12.106.000
Andre inntekter 60.000 58.000 70.000 80.000 100.000
Driftsinntekter 12.031.000 12.222.000 11.960.000 12.288.000 12.206.000
Varekostnad -1.373.000 -1.347.000 -1.293.000 -1.410.000 -1.328.000
Lønninger -8.109.000 -7.782.000 -7.682.000 -7.511.000 -7.613.000
Avskrivning -26.000 -26.000 -15.000 -7.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.159.000 -2.330.000 -2.422.000 -2.458.000 -2.523.000
Driftskostnader -11.667.000 -11.485.000 -11.412.000 -11.386.000 -11.472.000
Driftsresultat 364.000 737.000 548.000 902.000 734.000
Finansinntekter 5.000 6.000 7.000 13.000 29.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 5.000 5.000 5.000 11.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -550.000 -450.000 -650.000 -500.000
Årsresultat 284.000 564.000 419.000 673.000 564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 63.000 89.000 115.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 63.000 89.000 115.000 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.000 89.000 115.000 0 7.000
Varebeholdning 734.000 652.000 634.000 607.000 661.000
Kundefordringer 8.000 21.000 13.000 20.000 55.000
Andre fordringer 216.000 306.000 209.000 331.000 247.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.634.000 2.212.000 2.070.000 2.430.000 2.010.000
Sum omløpsmidler 2.591.000 3.190.000 2.927.000 3.388.000 2.972.000
Sum eiendeler 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000 2.979.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 278.000 264.000 295.000 271.000
Sum egenkapital 362.000 378.000 364.000 395.000 371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 134.000 182.000 195.000 254.000 180.000
Betalbar skatt 85.000 177.000 134.000 240.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 909.000 1.075.000 972.000 892.000 972.000
Utbytte -300.000 -550.000 -450.000 -650.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 864.000 916.000 927.000 958.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 2.292.000 2.901.000 2.678.000 2.993.000 2.607.000
Sum gjeld og egenkapital 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000 2.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 299.000 289.000 249.000 395.000 365.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9
Soliditet 13.6 11.5 1 11.7 12.5
Resultatgrad 3 6 4.6 7.3 6.0
Rentedekningsgrad 7 2 457.5 763.0
Gjeldsgrad 6.3 7.7 7.4 7.6 7.0
Total kapitalrentabilitet 13.9 22.7 18.2 27.0 25.6
Signatur
27.04.2017
SIGNATUR
HASLE MAGNE EMIL
Prokurister
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magne Emil HasleStyreleder67
Thea HasleStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thea Hasle35.0037
Magne Emil Hasle65.0067
Thea Hasle35.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00