Harald Bøe AS
Juridisk navn:  Harald Bøe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90982858
Fjellvegen 11 Fjellvegen 11 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 995667630
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 04.06.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,24%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-18,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 227.000 335.000 472.000 235.000 627.000
Resultat: -72.000 -90.000 -63.000 -144.000 337.000
Egenkapital: 245.000 301.000 369.000 415.000 520.000
Regnskap for Harald Bøe AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 227.000 335.000 472.000 235.000 627.000
Driftskostnader -293.000 -428.000 -535.000 -377.000 -291.000
Driftsresultat -66.000 -91.000 -63.000 -142.000 336.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader -7.000 0 0 -2.000 -4.000
Finans -6.000 1.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt -72.000 -90.000 -63.000 -144.000 337.000
Skattekostnad 16.000 22.000 17.000 39.000 -81.000
Årsresultat -56.000 -68.000 -46.000 -105.000 256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 160.000 311.000 454.000 639.000
Sum omløpsmidler 258.000 262.000 298.000 128.000 189.000
Sum eiendeler 505.000 422.000 609.000 582.000 828.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 201.000 269.000 315.000 420.000
Sum egenkapital 245.000 301.000 369.000 415.000 520.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 23.000 45.000 88.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 97.000 195.000 78.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 421.000 609.000 581.000 827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 115.000 472.000 235.000 391.000
Andre inntekter 125.000 220.000 0 0 236.000
Driftsinntekter 227.000 335.000 472.000 235.000 627.000
Varekostnad -24.000 -12.000 -6.000 -15.000 -3.000
Lønninger -1.000 -83.000 -167.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -120.000 -131.000 -161.000 -185.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -202.000 -201.000 -176.000 -139.000
Driftskostnader -293.000 -428.000 -535.000 -377.000 -291.000
Driftsresultat -66.000 -91.000 -63.000 -142.000 336.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader -7.000 0 0 -2.000 -4.000
Finans -6.000 1.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 -68.000 -46.000 -105.000 256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 208.000 117.000 199.000 273.000 389.000
Driftsløsøre 39.000 43.000 112.000 181.000 250.000
Sum varige driftsmidler 247.000 160.000 311.000 454.000 639.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 247.000 160.000 311.000 454.000 639.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 26.000 83.000 67.000 18.000
Andre fordringer 37.000 6.000 8.000 8.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 221.000 230.000 208.000 53.000 164.000
Sum omløpsmidler 258.000 262.000 298.000 128.000 189.000
Sum eiendeler 505.000 422.000 609.000 582.000 828.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 201.000 269.000 315.000 420.000
Sum egenkapital 245.000 301.000 369.000 415.000 520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 23.000 45.000 79.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 173.000 23.000 45.000 88.000 166.000
Leverandørgjeld 79.000 0 44.000 29.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 17.000 2.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 90.000 96.000 22.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 39.000 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 97.000 195.000 78.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 421.000 609.000 581.000 827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 165.000 103.000 50.000 48.000
Likviditetsgrad 1 3 2.7 1.5 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 3 2.7 1.5 1.6 1.4
Soliditet 48.5 71.5 60.6 71.4 62.9
Resultatgrad -29.1 -27.2 -13.3 -60.4 53.6
Rentedekningsgrad -9.4 85.0
Gjeldsgrad 1.1 0.4 0.7 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -12.9 -21.4 -10.3 -24.4 41.1
Signatur
11.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
HARALD BØE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald BøeStyreleder43
Fredrikke BøeStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald Bøe100.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00