Spor 2 AS
Juridisk navn:  Spor 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38323822
C/O Bruli Revisjon As Postboks 210 C/O Bruli Revisjon As Strandgaten 22B Fax: 38324982
4402 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 967460974
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 05.07.1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,41%
Resultat  
  
15,88%
Egenkapital  
  
0,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.954.000 1.908.000 2.003.000 1.873.000 1.506.000
Resultat: 1.182.000 1.020.000 1.046.000 739.000 661.000
Egenkapital: 2.099.000 2.089.000 1.914.000 1.729.000 1.690.000
Regnskap for Spor 2 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.954.000 1.908.000 2.003.000 1.873.000 1.506.000
Driftskostnader -698.000 -803.000 -858.000 -1.015.000 -694.000
Driftsresultat 1.255.000 1.104.000 1.145.000 858.000 812.000
Finansinntekter 4.000 3.000 7.000 11.000 17.000
Finanskostnader -78.000 -88.000 -106.000 -130.000 -168.000
Finans -74.000 -85.000 -99.000 -119.000 -151.000
Resultat før skatt 1.182.000 1.020.000 1.046.000 739.000 661.000
Skattekostnad -272.000 -245.000 -262.000 -200.000 -179.000
Årsresultat 910.000 775.000 785.000 539.000 483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.578.000 4.758.000 4.952.000 5.161.000 5.387.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 973.000 925.000 755.000 786.000
Sum eiendeler 5.802.000 5.731.000 5.877.000 5.916.000 6.173.000
Sum opptjent egenkapital 1.699.000 1.689.000 1.514.000 1.329.000 1.290.000
Sum egenkapital 2.099.000 2.089.000 1.914.000 1.729.000 1.690.000
Sum langsiktig gjeld 2.200.000 2.600.000 3.000.000 3.400.000 3.800.000
Sum kortsiktig gjeld 1.503.000 1.042.000 963.000 787.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 5.802.000 5.731.000 5.877.000 5.916.000 6.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 100.000 5.000 0 0
Andre inntekter 1.954.000 1.808.000 1.998.000 1.873.000 1.506.000
Driftsinntekter 1.954.000 1.908.000 2.003.000 1.873.000 1.506.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -17.000 -63.000 -63.000 -63.000
Avskrivning -180.000 -194.000 -209.000 -225.000 -256.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -518.000 -592.000 -586.000 -727.000 -375.000
Driftskostnader -698.000 -803.000 -858.000 -1.015.000 -694.000
Driftsresultat 1.255.000 1.104.000 1.145.000 858.000 812.000
Finansinntekter 4.000 3.000 7.000 11.000 17.000
Finanskostnader -78.000 -88.000 -106.000 -130.000 -168.000
Finans -74.000 -85.000 -99.000 -119.000 -151.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -600.000 -600.000 -500.000 -400.000
Årsresultat 910.000 775.000 785.000 539.000 483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.578.000 4.758.000 4.952.000 5.161.000 5.387.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.578.000 4.758.000 4.952.000 5.161.000 5.387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.578.000 4.758.000 4.952.000 5.161.000 5.387.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 0 0 0 0
Andre fordringer 61.000 152.000 60.000 64.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.114.000 820.000 864.000 691.000 786.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 973.000 925.000 755.000 786.000
Sum eiendeler 5.802.000 5.731.000 5.877.000 5.916.000 6.173.000
Sum opptjent egenkapital 1.699.000 1.689.000 1.514.000 1.329.000 1.290.000
Sum egenkapital 2.099.000 2.089.000 1.914.000 1.729.000 1.690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.200.000 2.600.000 3.000.000 3.400.000 3.800.000
Leverandørgjeld 8.000 154.000 28.000 0 3.000
Betalbar skatt 265.000 245.000 262.000 200.000 179.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 17.000 6.000 17.000
Utbytte -900.000 -600.000 -600.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 312.000 43.000 56.000 81.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 1.503.000 1.042.000 963.000 787.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 5.802.000 5.731.000 5.877.000 5.916.000 6.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -279.000 -69.000 -38.000 -32.000 103.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.0 1.2
Soliditet 36.2 36.5 32.6 29.2 27.4
Resultatgrad 64.2 57.9 57.2 45.8 53.9
Rentedekningsgrad 16.1 12.5 10.8 6.7 4.9
Gjeldsgrad 1.8 1.7 2.1 2.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 21.7 19.3 19.6 14.7 13.4
Signatur
12.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.11.2013
TOM IVAR SOLHEIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Terje HegrebergStyreleder47
Christian ThomassenStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Coop Sørvest Sa50.00 
Sørlandet Eiendom AS50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00