Arna Drift As
Juridisk navn:  Arna Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91619241
Fabrikkvegen 1 Fabrikkvegen 1 Fax:
5265 Ytre Arna 5265 Ytre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995514281
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 17.04.2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25,26%
Resultat  
  
134,92%
Egenkapital  
  
314,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.728.000 4.573.000 3.082.000 3.716.000 2.618.000
Resultat: 44.000 -126.000 -43.000 658.000 344.000
Egenkapital: 30.000 -14.000 107.000 140.000 -503.000
Regnskap for Arna Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.728.000 4.573.000 3.082.000 3.716.000 2.618.000
Driftskostnader -5.638.000 -4.664.000 -3.094.000 -3.042.000 -2.234.000
Driftsresultat 89.000 -91.000 -11.000 674.000 383.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -35.000 -32.000 -16.000 -39.000
Finans -46.000 -35.000 -32.000 -16.000 -39.000
Resultat før skatt 44.000 -126.000 -43.000 658.000 344.000
Skattekostnad 0 4.000 11.000 -15.000 0
Årsresultat 44.000 -121.000 -32.000 643.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 975.000 445.000 575.000 379.000 234.000
Sum omløpsmidler 1.395.000 823.000 1.082.000 737.000 768.000
Sum eiendeler 2.370.000 1.268.000 1.657.000 1.116.000 1.002.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -114.000 7.000 40.000 -603.000
Sum egenkapital 30.000 -14.000 107.000 140.000 -503.000
Sum langsiktig gjeld 1.045.000 483.000 918.000 493.000 985.000
Sum kortsiktig gjeld 1.294.000 799.000 631.000 483.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 1.268.000 1.656.000 1.116.000 1.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.701.000 4.573.000 3.082.000 3.612.000 2.618.000
Andre inntekter 27.000 0 0 104.000 0
Driftsinntekter 5.728.000 4.573.000 3.082.000 3.716.000 2.618.000
Varekostnad -55.000 -432.000 -519.000 -24.000 -50.000
Lønninger -4.576.000 -3.068.000 -1.810.000 -2.491.000 -1.766.000
Avskrivning -117.000 -113.000 -54.000 -70.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -890.000 -1.051.000 -711.000 -457.000 -363.000
Driftskostnader -5.638.000 -4.664.000 -3.094.000 -3.042.000 -2.234.000
Driftsresultat 89.000 -91.000 -11.000 674.000 383.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -35.000 -32.000 -16.000 -39.000
Finans -46.000 -35.000 -32.000 -16.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -121.000 -32.000 643.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 177.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 783.000 361.000 474.000 364.000 219.000
Sum varige driftsmidler 960.000 361.000 474.000 364.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 84.000 101.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 975.000 445.000 575.000 379.000 234.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 504.000 651.000 754.000 184.000 302.000
Andre fordringer 125.000 39.000 38.000 104.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 766.000 133.000 290.000 449.000 363.000
Sum omløpsmidler 1.395.000 823.000 1.082.000 737.000 768.000
Sum eiendeler 2.370.000 1.268.000 1.657.000 1.116.000 1.002.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -114.000 7.000 40.000 -603.000
Sum egenkapital 30.000 -14.000 107.000 140.000 -503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.045.000 483.000 918.000 493.000 985.000
Leverandørgjeld 79.000 95.000 288.000 17.000 4.000
Betalbar skatt 0 -22.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 705.000 422.000 146.000 211.000 326.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 510.000 303.000 197.000 254.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 1.294.000 799.000 631.000 483.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 1.268.000 1.656.000 1.116.000 1.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 24.000 451.000 254.000 248.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.7 1.6 1.5
Soliditet 1.3 -1.1 6.5 12.5 -50.2
Resultatgrad 1.6 -0.4 18.1 14.6
Rentedekningsgrad 1.9 -2.6 -0.3 42.1 9.8
Gjeldsgrad 7 -91.6 14.5 7.0 -3.0
Total kapitalrentabilitet 3.8 -7.2 -0.7 60.4 38.2
Signatur
31.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Gunnar HoltheStyreleder72
Lena Holthe RøsslandStyremedlem46
Christer HoltheStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christer Holthe33.0039
Jan Gunnar Holthe67.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00