Glåmdal Maskin AS
Juridisk navn:  Glåmdal Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99516465
Postboks 13 Industrivegen 21 Fax:
2261 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 995194163
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.02.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Vekstra Grue Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4,74%
Resultat  
  
35100%
Egenkapital  
  
31,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.934.000 3.090.000
Resultat: 352.000 1.000 542.000 82.000 -28.000
Egenkapital: 1.059.000 803.000 806.000 401.000 345.000
Regnskap for Glåmdal Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.934.000 3.090.000
Driftskostnader -6.288.000 -6.331.000 -4.407.000 -2.838.000 -3.117.000
Driftsresultat 365.000 19.000 551.000 96.000 -26.000
Finansinntekter 10.000 6.000 9.000 4.000 7.000
Finanskostnader -22.000 -24.000 -18.000 -18.000 -9.000
Finans -12.000 -18.000 -9.000 -14.000 -2.000
Resultat før skatt 352.000 1.000 542.000 82.000 -28.000
Skattekostnad -96.000 -4.000 -137.000 -26.000 7.000
Årsresultat 256.000 -3.000 405.000 56.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 154.000 209.000 247.000 121.000
Sum omløpsmidler 2.162.000 1.451.000 1.915.000 621.000 578.000
Sum eiendeler 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000 699.000
Sum opptjent egenkapital 953.000 697.000 700.000 295.000 239.000
Sum egenkapital 1.059.000 803.000 806.000 401.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 141.000 190.000 235.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 661.000 1.128.000 232.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000 698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.898.000 3.090.000
Andre inntekter 0 0 0 36.000 0
Driftsinntekter 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.934.000 3.090.000
Varekostnad -4.962.000 -5.093.000 -3.687.000 -1.931.000 -2.406.000
Lønninger -480.000 -504.000 -175.000 -289.000 -128.000
Avskrivning -57.000 -58.000 -70.000 -53.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -789.000 -676.000 -475.000 -506.000 -512.000
Driftskostnader -6.288.000 -6.331.000 -4.407.000 -2.838.000 -3.117.000
Driftsresultat 365.000 19.000 551.000 96.000 -26.000
Finansinntekter 10.000 6.000 9.000 4.000 7.000
Finanskostnader -22.000 -24.000 -18.000 -18.000 -9.000
Finans -12.000 -18.000 -9.000 -14.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 256.000 -3.000 405.000 56.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 10.000
Maskiner anlegg 17.000 24.000 32.000 12.000 31.000
Driftsløsøre 78.000 127.000 177.000 230.000 48.000
Sum varige driftsmidler 94.000 151.000 209.000 242.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 3.000 0 5.000 13.000
Sum anleggsmidler 97.000 154.000 209.000 247.000 121.000
Varebeholdning 926.000 606.000 577.000 398.000 457.000
Kundefordringer 968.000 590.000 1.234.000 99.000 49.000
Andre fordringer 0 1.000 10.000 18.000 9.000
Sum investeringer 15.000 15.000 15.000 0 0
Kasse, bank 253.000 240.000 79.000 106.000 63.000
Sum omløpsmidler 2.162.000 1.451.000 1.915.000 621.000 578.000
Sum eiendeler 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000 699.000
Sum opptjent egenkapital 953.000 697.000 700.000 295.000 239.000
Sum egenkapital 1.059.000 803.000 806.000 401.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 141.000 190.000 235.000 45.000
Leverandørgjeld 822.000 457.000 855.000 166.000 123.000
Betalbar skatt 96.000 4.000 137.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 129.000 116.000 22.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 70.000 20.000 38.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 661.000 1.128.000 232.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000 698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.053.000 790.000 787.000 389.000 270.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 1.7 2.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.2 1.0 0.4
Soliditet 46.9 5 37.9 46.2 49.4
Resultatgrad 5.5 0.3 11.1 3.3 -0.8
Rentedekningsgrad 16.6 0.8 30.6 5.6 -2.1
Gjeldsgrad 1.1 1 1.6 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 16.6 1.6 26.4 11.5 -2.7
Signatur
16.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ola BaardsethStyreleder68
Anders Hynne BaardsethStyremedlem35
Arne StenbergStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anders Hynne Baardseth100.0035
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00