Canac AS
Juridisk navn:  Canac AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Borgenhaug 24 Borgenhaug 24 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994983431
Aksjekapital: 115.000 NOK
Etableringsdato: 28.12.2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101,24%
Egenkapital  
  
-0,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Egenkapital: -1.658.000 -1.651.000 -2.215.000 -2.210.000 -265.000
Regnskap for Canac AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Driftsresultat -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 574.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.931.000 0
Finans 0 574.000 0 -1.931.000 0
Resultat før skatt -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 574.000 574.000 0 0 2.981.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.048.000
Sum eiendeler 576.000 576.000 2.000 2.000 1.933.000
Sum opptjent egenkapital -1.773.000 -1.766.000 -2.330.000 -2.325.000 -380.000
Sum egenkapital -1.658.000 -1.651.000 -2.215.000 -2.210.000 -265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.234.000 2.226.000 2.216.000 2.211.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 575.000 1.000 1.000 1.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Driftskostnader -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Driftsresultat -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 574.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.931.000 0
Finans 0 574.000 0 -1.931.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 574.000 574.000 0 0 2.981.000
Sum anleggsmidler 574.000 574.000 0 0 2.981.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 -1.050.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.048.000
Sum eiendeler 576.000 576.000 2.000 2.000 1.933.000
Sum opptjent egenkapital -1.773.000 -1.766.000 -2.330.000 -2.325.000 -380.000
Sum egenkapital -1.658.000 -1.651.000 -2.215.000 -2.210.000 -265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 3.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.234.000 2.225.000 2.216.000 2.208.000 2.193.000
Sum kortsiktig gjeld 2.234.000 2.226.000 2.216.000 2.211.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 575.000 1.000 1.000 1.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.232.000 -2.224.000 -2.214.000 -2.209.000 -3.246.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 -0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 -0.4
Soliditet -287.8 -287.1 -13.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -8.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 98.1 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bente Catharina Carelius JuloStyreleder65
Erik JuloStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
BENTE CATHARINA CARELIUS JULO100.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00