Åsane Bowlingsenter AS
Juridisk navn:  Åsane Bowlingsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebotn 13C Strandgaten 7 Fax:
5309 Kleppestø 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 966399570
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.03.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Skudal Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5,38%
Egenkapital  
  
-1,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000 -20.000
Egenkapital: -11.903.000 -11.691.000 -11.468.000 -3.968.000 -4.952.000
Regnskap for Åsane Bowlingsenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -23.000 0 -16.000 -20.000
Driftsresultat -11.000 -23.000 0 -16.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000.000 0
Finanskostnader -200.000 -200.000 -7.500.000 0 0
Finans -200.000 -200.000 -7.500.000 1.000.000 0
Resultat før skatt -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.800.000 2.000.000 2.200.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 9.701.000 10.803.000
Sum eiendeler 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000 10.803.000
Sum opptjent egenkapital -12.003.000 -11.791.000 -11.568.000 -4.068.000 -5.052.000
Sum egenkapital -11.903.000 -11.691.000 -11.468.000 -3.968.000 -4.952.000
Sum langsiktig gjeld 13.703.000 13.691.000 13.668.000 13.669.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.755.000
Sum gjeld og egenkapital 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000 10.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -23.000 0 -16.000 -20.000
Driftskostnader -11.000 -23.000 0 -16.000 -20.000
Driftsresultat -11.000 -23.000 0 -16.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000.000 0
Finanskostnader -200.000 -200.000 -7.500.000 0 0
Finans -200.000 -200.000 -7.500.000 1.000.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -211.000 -223.000 -7.500.000 984.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.800.000 2.000.000 2.200.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.800.000 2.000.000 2.200.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 9.700.000 10.800.000
Kasse, bank 0 0 0 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 9.701.000 10.803.000
Sum eiendeler 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000 10.803.000
Sum opptjent egenkapital -12.003.000 -11.791.000 -11.568.000 -4.068.000 -5.052.000
Sum egenkapital -11.903.000 -11.691.000 -11.468.000 -3.968.000 -4.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.703.000 13.691.000 13.668.000 13.669.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.755.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.755.000
Sum gjeld og egenkapital 1.800.000 2.000.000 2.200.000 9.701.000 10.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 9.701.000 -4.952.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.7
Soliditet -661.3 -584.5 -521.3 -40.9 -45.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -3.4 -3.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 -1.1 0 10.1 -0.2
Signatur
02.11.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sverre Nordbye ValeurStyreleder63
Carl-Axel IngemannsenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sverre Nordbye Valeur100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00