Dina's Leiker AS
Juridisk navn:  Dina's Leiker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083250
Postboks 21 Fax:
6099 Fosnavåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 994608959
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 02.10.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,84%
Resultat  
  
136,84%
Egenkapital  
  
209,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000 2.289.000
Resultat: 7.000 -19.000 -159.000 20.000 31.000
Egenkapital: 306.000 99.000 118.000 307.000 296.000
Regnskap for Dina's Leiker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000 2.289.000
Driftskostnader -2.394.000 -2.530.000 -2.713.000 -2.435.000 -2.239.000
Driftsresultat 24.000 10.000 -143.000 36.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -30.000 -16.000 -16.000 -19.000
Finans -17.000 -30.000 -16.000 -16.000 -19.000
Resultat før skatt 7.000 -19.000 -159.000 20.000 31.000
Skattekostnad 0 0 -30.000 -8.000 -9.000
Årsresultat 7.000 -19.000 -189.000 11.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 97.000 117.000 167.000 196.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 1.428.000 1.434.000 1.197.000 901.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.525.000 1.551.000 1.364.000 1.097.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -1.000 18.000 207.000 196.000
Sum egenkapital 306.000 99.000 118.000 307.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 427.000 655.000 560.000 195.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 817.000 771.000 873.000 861.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.525.000 1.551.000 1.363.000 1.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000 2.269.000
Andre inntekter 0 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000 2.289.000
Varekostnad -1.497.000 -1.599.000 -1.757.000 -1.525.000 -1.351.000
Lønninger -455.000 -451.000 -466.000 -425.000 -401.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -422.000 -460.000 -470.000 -465.000 -465.000
Driftskostnader -2.394.000 -2.530.000 -2.713.000 -2.435.000 -2.239.000
Driftsresultat 24.000 10.000 -143.000 36.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -30.000 -16.000 -16.000 -19.000
Finans -17.000 -30.000 -16.000 -16.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -19.000 -189.000 11.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 30.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 92.000 112.000 132.000 153.000
Sum varige driftsmidler 71.000 92.000 112.000 132.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 76.000 97.000 117.000 167.000 196.000
Varebeholdning 1.368.000 1.319.000 1.253.000 1.020.000 826.000
Kundefordringer 76.000 28.000 34.000 98.000 40.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 82.000 147.000 79.000 36.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 1.428.000 1.434.000 1.197.000 901.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.525.000 1.551.000 1.364.000 1.097.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -1.000 18.000 207.000 196.000
Sum egenkapital 306.000 99.000 118.000 307.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 427.000 655.000 560.000 195.000 153.000
Leverandørgjeld 417.000 415.000 745.000 723.000 437.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 152.000 81.000 86.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 292.000 203.000 47.000 52.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 817.000 771.000 873.000 861.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.525.000 1.551.000 1.363.000 1.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 656.000 657.000 561.000 336.000 252.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
Soliditet 19.7 6.5 7.6 22.5 27.0
Resultatgrad 1 0.4 -5.6 1.5 2.2
Rentedekningsgrad 1.4 0.3 -8.9 2.3 2.6
Gjeldsgrad 4.1 14.4 12.1 3.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 0.7 -9.2 2.6 4.6
Signatur
08.10.2009
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Kåre Leif JensholmStyreleder66
May-Britt Eikrem JensholmStyremedlem59
Dina-Mari Eikrem JensholmStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kåre Leif Jensholm100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00