Utenfor Allfarvei AS
Juridisk navn:  Utenfor Allfarvei AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47710793
Storgata 17 Storgata 17 Fax:
9405 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune: www.veronicamela.no
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 993952427
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.03.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48,34%
Resultat  
  
-228,07%
Egenkapital  
  
-50,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.092.000 2.114.000 1.221.000 1.479.000 21.000
Resultat: -73.000 57.000 -351.000 370.000 -72.000
Egenkapital: -220.000 -146.000 -203.000 158.000 -209.000
Regnskap for Utenfor Allfarvei AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.092.000 2.114.000 1.221.000 1.479.000 21.000
Driftskostnader -1.109.000 -2.012.000 -1.554.000 -1.090.000 -74.000
Driftsresultat -17.000 101.000 -333.000 390.000 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -44.000 -18.000 -20.000 -19.000
Finans -57.000 -44.000 -18.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt -73.000 57.000 -351.000 370.000 -72.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 -3.000 0
Årsresultat -73.000 57.000 -361.000 367.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 148.000 119.000 53.000 50.000
Sum omløpsmidler 345.000 293.000 346.000 392.000 117.000
Sum eiendeler 438.000 441.000 465.000 445.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -320.000 -246.000 -303.000 58.000 -309.000
Sum egenkapital -220.000 -146.000 -203.000 158.000 -209.000
Sum langsiktig gjeld 217.000 255.000 149.000 175.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 332.000 520.000 112.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 439.000 441.000 466.000 445.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 942.000 1.386.000 1.094.000 1.283.000 21.000
Andre inntekter 150.000 728.000 127.000 196.000 0
Driftsinntekter 1.092.000 2.114.000 1.221.000 1.479.000 21.000
Varekostnad -205.000 -394.000 -118.000 -108.000 0
Lønninger -217.000 -247.000 -427.000 -237.000 1.000
Avskrivning -35.000 -33.000 -19.000 -15.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -652.000 -1.338.000 -990.000 -730.000 -61.000
Driftskostnader -1.109.000 -2.012.000 -1.554.000 -1.090.000 -74.000
Driftsresultat -17.000 101.000 -333.000 390.000 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -44.000 -18.000 -20.000 -19.000
Finans -57.000 -44.000 -18.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 57.000 -361.000 367.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 5.000 9.000 13.000 17.000
Driftsløsøre 72.000 103.000 31.000 31.000 33.000
Sum varige driftsmidler 73.000 108.000 39.000 43.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 40.000 80.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 93.000 148.000 119.000 53.000 50.000
Varebeholdning 200.000 150.000 100.000 100.000 0
Kundefordringer 75.000 82.000 99.000 156.000 15.000
Andre fordringer 52.000 49.000 146.000 60.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 13.000 1.000 77.000 90.000
Sum omløpsmidler 345.000 293.000 346.000 392.000 117.000
Sum eiendeler 438.000 441.000 465.000 445.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -320.000 -246.000 -303.000 58.000 -309.000
Sum egenkapital -220.000 -146.000 -203.000 158.000 -209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 75.000 33.000 47.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 217.000 255.000 149.000 175.000 196.000
Leverandørgjeld 293.000 222.000 295.000 56.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 28.000 95.000 15.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 49.000 83.000 40.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 332.000 520.000 112.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 439.000 441.000 466.000 445.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 -39.000 -174.000 280.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.7 3.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 2.7 0.7
Soliditet -50.1 -33.1 -43.6 35.5 -125.1
Resultatgrad -1.6 4.8 -27.3 26.4 -252.4
Rentedekningsgrad -0.3 2.3 -18.5 19.5 -2.8
Gjeldsgrad -3.3 1.8 -1.8
Total kapitalrentabilitet -3.9 22.9 -71.5 87.6 -31.7
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Veronica Helene MelåStyreleder46
Eirin HammariStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Veronica Helene Melå100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00