Gule Og Grønne Skoger As
Juridisk navn:  Gule Og Grønne Skoger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51536950
Leilighet 311 Hertervigs Plass 1 Leilighet 311 Hertervigs Plass 1 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993581445
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finero As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
21,21%
Egenkapital  
  
-2,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Egenkapital: -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000 -2.377.000
Regnskap for Gule Og Grønne Skoger As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Finans -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Resultat før skatt -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 245.000 244.000 245.000 245.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -2.672.000 -2.646.000 -2.613.000 -2.561.000 -2.477.000
Sum egenkapital -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000 -2.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 505.000 685.000 911.000 1.126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.319.000 787.000 574.000 297.000 1.498.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 244.000 244.000 245.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Finans -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Sum anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 245.000 244.000 245.000 245.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -2.672.000 -2.646.000 -2.613.000 -2.561.000 -2.477.000
Sum egenkapital -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000 -2.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 505.000 685.000 911.000 1.126.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.319.000 787.000 574.000 297.000 1.498.000
Sum kortsiktig gjeld 1.319.000 787.000 574.000 297.000 1.498.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 244.000 244.000 245.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.318.000 -787.000 -573.000 -296.000 -1.495.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -438.4 -429.5 -393.1 -962.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.1
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -2.4 -2.9 -2.9 -7.8 -3.6
Signatur
14.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Terje Klarp SolvangStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Terje Klarp Solvang100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00