Felt Z 1 AS
Juridisk navn:  Felt Z 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24145400
C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum Rådhusgata 27 Fax: 24145401
0101 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993446971
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 15.10.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7,68%
Egenkapital  
  
9557,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 391.000 0 0 0
Resultat: -729.000 -677.000 -1.166.000 -931.000 -872.000
Egenkapital: 21.150.000 219.000 -5.171.000 -4.214.000 -3.456.000
Regnskap for Felt Z 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 391.000 0 0 0
Driftskostnader -157.000 -115.000 -182.000 -115.000 -115.000
Driftsresultat -157.000 276.000 -182.000 -115.000 -115.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 1.000 18.000
Finanskostnader -576.000 -957.000 -985.000 -817.000 -775.000
Finans -572.000 -953.000 -985.000 -816.000 -757.000
Resultat før skatt -729.000 -677.000 -1.166.000 -931.000 -872.000
Skattekostnad 160.000 155.000 209.000 174.000 136.000
Årsresultat -569.000 -522.000 -957.000 -757.000 -735.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.546.000 23.676.000 25.409.000 23.740.000 18.739.000
Sum omløpsmidler 104.000 8.338.000 56.000 29.000 48.000
Sum eiendeler 23.650.000 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.787.000
Sum opptjent egenkapital -600.000 -31.000 -5.421.000 -4.464.000 -3.706.000
Sum egenkapital 21.150.000 219.000 -5.171.000 -4.214.000 -3.456.000
Sum langsiktig gjeld 2.468.000 31.585.000 30.629.000 27.976.000 21.830.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 210.000 7.000 7.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 23.650.000 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 391.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 391.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -108.000 -175.000 -108.000 -108.000
Driftskostnader -157.000 -115.000 -182.000 -115.000 -115.000
Driftsresultat -157.000 276.000 -182.000 -115.000 -115.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 1.000 18.000
Finanskostnader -576.000 -957.000 -985.000 -817.000 -775.000
Finans -572.000 -953.000 -985.000 -816.000 -757.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -569.000 -522.000 -957.000 -757.000 -735.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 171.000 10.000 1.621.000 1.411.000 1.237.000
Fast eiendom 21.272.000 21.278.000 21.119.000 21.854.000 16.974.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.272.000 21.278.000 21.119.000 21.854.000 16.974.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.104.000 2.387.000 2.670.000 475.000 528.000
Sum anleggsmidler 23.546.000 23.676.000 25.409.000 23.740.000 18.739.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 53.000 53.000 0 0
Andre fordringer 0 7.677.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 609.000 3.000 29.000 48.000
Sum omløpsmidler 104.000 8.338.000 56.000 29.000 48.000
Sum eiendeler 23.650.000 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.787.000
Sum opptjent egenkapital -600.000 -31.000 -5.421.000 -4.464.000 -3.706.000
Sum egenkapital 21.150.000 219.000 -5.171.000 -4.214.000 -3.456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 400.000
Sum langsiktig gjeld 2.468.000 31.585.000 30.629.000 27.976.000 21.830.000
Leverandørgjeld 0 191.000 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 19.000 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 210.000 7.000 7.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 23.650.000 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 8.128.000 49.000 22.000 -366.000
Likviditetsgrad 1 3.3 39.7 8 4.1 0.1
Likviditetsgrad 2 3.3 39.7 8 4.1 0.2
Soliditet 89.4 0.7 -20.3 -17.7 -18.4
Resultatgrad 70.6
Rentedekningsgrad -0.3 0.3 -0.2 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 145.2 -5.9 -6.6 -6.4
Total kapitalrentabilitet -0.6 0.9 -0.7 -0.5 -0.5
Signatur
13.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Peder Christian LøvenskioldStyreleder60
Espen Slettemeås HolmStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lahaugmoen Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00