Gan Holding AS
Juridisk navn:  Gan Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91391079
Brennåsveien 49 Brennåsveien 49 Fax:
8610 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 893400362
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 28.11.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-131,47%
Egenkapital  
  
-24,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -501.000 1.592.000 1.271.000 3.070.000 1.528.000
Egenkapital: 2.667.000 3.535.000 3.822.000 3.919.000 4.382.000
Regnskap for Gan Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -23.000 -29.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat -21.000 -23.000 -29.000 -27.000 -22.000
Finansinntekter 1.122.000 1.833.000 1.500.000 3.097.000 2.003.000
Finanskostnader -1.603.000 -219.000 -200.000 0 -453.000
Finans -481.000 1.614.000 1.300.000 3.097.000 1.550.000
Resultat før skatt -501.000 1.592.000 1.271.000 3.070.000 1.528.000
Skattekostnad -117.000 -430.000 -368.000 -533.000 -535.000
Årsresultat -617.000 1.162.000 904.000 2.537.000 993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.253.000 4.353.000 4.453.000 4.152.000 5.295.000
Sum omløpsmidler 1.253.000 2.045.000 2.002.000 2.700.000 2.127.000
Sum eiendeler 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000 7.422.000
Sum opptjent egenkapital 2.567.000 3.435.000 3.722.000 3.819.000 4.282.000
Sum egenkapital 2.667.000 3.535.000 3.822.000 3.919.000 4.382.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.839.000 2.863.000 2.633.000 2.933.000 3.040.000
Sum gjeld og egenkapital 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000 7.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -23.000 -29.000 -27.000 -22.000
Driftskostnader -21.000 -23.000 -29.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat -21.000 -23.000 -29.000 -27.000 -22.000
Finansinntekter 1.122.000 1.833.000 1.500.000 3.097.000 2.003.000
Finanskostnader -1.603.000 -219.000 -200.000 0 -453.000
Finans -481.000 1.614.000 1.300.000 3.097.000 1.550.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -1.450.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000
Årsresultat -617.000 1.162.000 904.000 2.537.000 993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.253.000 4.353.000 4.453.000 4.152.000 5.295.000
Sum anleggsmidler 3.253.000 4.353.000 4.453.000 4.152.000 5.295.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.122.000 1.833.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 211.000 502.000 700.000 127.000
Sum omløpsmidler 1.253.000 2.045.000 2.002.000 2.700.000 2.127.000
Sum eiendeler 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000 7.422.000
Sum opptjent egenkapital 2.567.000 3.435.000 3.722.000 3.819.000 4.282.000
Sum egenkapital 2.667.000 3.535.000 3.822.000 3.919.000 4.382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 117.000 430.000 368.000 533.000 535.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -1.450.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.722.000 1.433.000 1.265.000 900.000 505.000
Sum kortsiktig gjeld 1.839.000 2.863.000 2.633.000 2.933.000 3.040.000
Sum gjeld og egenkapital 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000 7.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -586.000 -818.000 -631.000 -233.000 -913.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 1.0 0.7
Soliditet 59.2 55.3 59.2 57.2 59.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 4.4
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 24.4 28.3 22.8 44.8 26.7
Signatur
17.10.2016
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Andre NilsenStyreleder51
Line RengårdStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir Andre Nilsen100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00