Mannskapsmessa As
Juridisk navn:  Mannskapsmessa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38028300
C/O Vekstra Sør As Stadionveien 21 Odderøyveien 90 Fax:
4632 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993352306
Aksjekapital: 130.001 NOK
Etableringsdato: 18.11.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
117,67%
Resultat  
  
41,12%
Egenkapital  
  
44,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 616.000 283.000 402.000 525.000 491.000
Resultat: -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Egenkapital: -238.000 -431.000 -233.000 -147.000 -155.000
Regnskap for Mannskapsmessa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 616.000 283.000 402.000 525.000 491.000
Driftskostnader -731.000 -480.000 -488.000 -517.000 -549.000
Driftsresultat -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Skattekostnad 309.000 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 463.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Sum omløpsmidler 110.000 45.000 65.000 51.000 25.000
Sum eiendeler 573.000 172.000 291.000 377.000 450.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -637.000 -440.000 -354.000 -361.000
Sum egenkapital -238.000 -431.000 -233.000 -147.000 -155.000
Sum langsiktig gjeld 811.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 0 102.000 25.000 24.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 573.000 172.000 292.000 377.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 616.000 283.000 404.000 524.000 491.000
Andre inntekter 0 0 -2.000 1.000 0
Driftsinntekter 616.000 283.000 402.000 525.000 491.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger -12.000 -116.000 -97.000 -115.000 -162.000
Avskrivning -100.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -619.000 -265.000 -292.000 -303.000 -282.000
Driftskostnader -731.000 -480.000 -488.000 -517.000 -549.000
Driftsresultat -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 309.000 0 0 0 0
Fast eiendom 64.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 28.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Driftsløsøre 63.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 154.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 463.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 103.000 74.000 29.000 16.000
Andre fordringer 0 -72.000 -24.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 13.000 16.000 22.000 8.000
Sum omløpsmidler 110.000 45.000 65.000 51.000 25.000
Sum eiendeler 573.000 172.000 291.000 377.000 450.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -637.000 -440.000 -354.000 -361.000
Sum egenkapital -238.000 -431.000 -233.000 -147.000 -155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 811.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 0 84.000 0 0 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 12.000 4.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 13.000 19.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 0 102.000 25.000 24.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 573.000 172.000 292.000 377.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 -57.000 40.000 27.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.6 2.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.4 2.6 2.2 0.3
Soliditet -41.5 -79.8 -39.0 -34.5
Resultatgrad -18.8 -69.6 -21.4 1.5 -12.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.4 -1.4 -2.3 -3.6 -3.9
Total kapitalrentabilitet -20.2 -115.2 -29.5 2.1 -13.1
Signatur
30.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarle ThorkildsenStyreleder49
Anne Solvang SalvesenStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Natur Norge As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00