Onkel Oskar As
Juridisk navn:  Onkel Oskar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35980030
C/O Janet Hihn Kirkegata 2E P A Heuchs Gate 9 Fax:
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 893299912
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 07.11.2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,7%
Resultat  
  
92,87%
Egenkapital  
  
-2,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.641.000 5.197.000 5.993.000 6.816.000 6.261.000
Resultat: -30.000 -421.000 76.000 -390.000 -83.000
Egenkapital: -1.058.000 -1.028.000 -607.000 -683.000 -293.000
Regnskap for Onkel Oskar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.641.000 5.197.000 5.993.000 6.816.000 6.261.000
Driftskostnader -4.599.000 -5.536.000 -5.818.000 -7.067.000 -6.208.000
Driftsresultat 43.000 -339.000 175.000 -251.000 53.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -73.000 -82.000 -100.000 -140.000 -138.000
Finans -73.000 -82.000 -99.000 -139.000 -137.000
Resultat før skatt -30.000 -421.000 76.000 -390.000 -83.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -421.000 76.000 -390.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 257.000 518.000 797.000 1.126.000 1.408.000
Sum omløpsmidler 324.000 377.000 635.000 702.000 837.000
Sum eiendeler 581.000 895.000 1.432.000 1.828.000 2.245.000
Sum opptjent egenkapital -1.158.000 -1.128.000 -707.000 -783.000 -393.000
Sum egenkapital -1.058.000 -1.028.000 -607.000 -683.000 -293.000
Sum langsiktig gjeld 1.043.000 1.286.000 1.519.000 1.734.000 1.928.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 637.000 520.000 777.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 581.000 895.000 1.432.000 1.828.000 2.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.641.000 5.197.000 5.993.000 6.816.000 6.261.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.641.000 5.197.000 5.993.000 6.816.000 6.261.000
Varekostnad -1.377.000 -1.710.000 -2.083.000 -2.524.000 -2.042.000
Lønninger -1.912.000 -2.307.000 -2.290.000 -2.955.000 -2.652.000
Avskrivning -261.000 -387.000 -384.000 -374.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.049.000 -1.132.000 -1.061.000 -1.214.000 -1.147.000
Driftskostnader -4.599.000 -5.536.000 -5.818.000 -7.067.000 -6.208.000
Driftsresultat 43.000 -339.000 175.000 -251.000 53.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -73.000 -82.000 -100.000 -140.000 -138.000
Finans -73.000 -82.000 -99.000 -139.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -421.000 76.000 -390.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 252.000 513.000 792.000 1.121.000 1.403.000
Sum varige driftsmidler 252.000 513.000 792.000 1.121.000 1.403.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 257.000 518.000 797.000 1.126.000 1.408.000
Varebeholdning 268.000 236.000 253.000 259.000 258.000
Kundefordringer 34.000 36.000 112.000 74.000 15.000
Andre fordringer 0 0 29.000 61.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 105.000 241.000 308.000 526.000
Sum omløpsmidler 324.000 377.000 635.000 702.000 837.000
Sum eiendeler 581.000 895.000 1.432.000 1.828.000 2.245.000
Sum opptjent egenkapital -1.158.000 -1.128.000 -707.000 -783.000 -393.000
Sum egenkapital -1.058.000 -1.028.000 -607.000 -683.000 -293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 181.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.043.000 1.286.000 1.519.000 1.734.000 1.928.000
Leverandørgjeld 71.000 90.000 132.000 148.000 174.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 185.000 129.000 188.000 215.000 235.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 237.000 200.000 414.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 637.000 520.000 777.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 581.000 895.000 1.432.000 1.828.000 2.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -272.000 -260.000 115.000 -75.000 227.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 1.2 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.7 0.6 1.0
Soliditet -182.1 -114.9 -42.4 -37.4 -13.1
Resultatgrad 0.9 -6.5 2.9 -3.7 0.8
Rentedekningsgrad 0.6 -4.1 1.8 -1.8 0.4
Gjeldsgrad -1.5 -1.9 -3.4 -3.7 -8.7
Total kapitalrentabilitet 7.4 -37.9 12.3 -13.7 2.4
Signatur
20.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
Forbehold om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Jeanette Gianna HihnStyreleder49
Finn Bjørn VegemStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jeanette Gianna Hihn50.0049
Finn Bjørn Vegem50.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00