Byggmakker Hønefoss
Juridisk navn:  Proffsenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32144660
Postboks 1128 Flattum Hensmoveien 28 Fax: 32144661
3503 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune: www.byggmakker.no/
Viken Ringerike
Org.nr: 993057924
Aksjekapital: 2.999.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 10.08.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,07%
Resultat  
  
-98,5%
Egenkapital  
  
-0,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 88.125.000 97.995.000 95.023.000 92.893.000 103.716.000
Resultat: 110.000 7.336.000 4.639.000 5.858.000 9.324.000
Egenkapital: 16.776.000 16.827.000 14.132.000 12.485.000 10.481.000
Regnskap for Byggmakker Hønefoss
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 88.125.000 97.995.000 95.023.000 92.893.000 103.716.000
Driftskostnader -86.657.000 -90.731.000 -90.258.000 -86.945.000 -94.473.000
Driftsresultat 1.469.000 7.264.000 4.766.000 5.948.000 9.244.000
Finansinntekter 79.000 99.000 136.000 90.000 227.000
Finanskostnader -1.437.000 -27.000 -264.000 -180.000 -147.000
Finans -1.358.000 72.000 -128.000 -90.000 80.000
Resultat før skatt 110.000 7.336.000 4.639.000 5.858.000 9.324.000
Skattekostnad -161.000 -1.941.000 -1.342.000 -1.854.000 -2.849.000
Årsresultat -51.000 5.395.000 3.297.000 4.004.000 6.475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.745.000 2.373.000 1.723.000 1.958.000 1.853.000
Sum omløpsmidler 23.129.000 26.589.000 24.237.000 23.255.000 23.864.000
Sum eiendeler 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.213.000 25.717.000
Sum opptjent egenkapital 13.777.000 13.828.000 11.133.000 9.486.000 7.482.000
Sum egenkapital 16.776.000 16.827.000 14.132.000 12.485.000 10.481.000
Sum langsiktig gjeld 55.548.000 417.000 835.000 1.276.000 1.721.000
Sum kortsiktig gjeld 14.550.000 11.718.000 10.993.000 11.451.000 13.514.000
Sum gjeld og egenkapital 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.212.000 25.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.784.000 97.794.000 94.763.000 92.619.000 103.424.000
Andre inntekter 341.000 201.000 260.000 275.000 292.000
Driftsinntekter 88.125.000 97.995.000 95.023.000 92.893.000 103.716.000
Varekostnad -66.039.000 -70.127.000 -68.460.000 -64.627.000 -72.154.000
Lønninger -11.892.000 -12.242.000 -12.290.000 -11.630.000 -11.382.000
Avskrivning -725.000 -480.000 -493.000 -452.000 -458.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.001.000 -7.882.000 -9.015.000 -10.236.000 -10.479.000
Driftskostnader -86.657.000 -90.731.000 -90.258.000 -86.945.000 -94.473.000
Driftsresultat 1.469.000 7.264.000 4.766.000 5.948.000 9.244.000
Finansinntekter 79.000 99.000 136.000 90.000 227.000
Finanskostnader -1.437.000 -27.000 -264.000 -180.000 -147.000
Finans -1.358.000 72.000 -128.000 -90.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.700.000 -1.650.000 -2.000.000 -3.200.000
Årsresultat -51.000 5.395.000 3.297.000 4.004.000 6.475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 53.000 11.000 0 0
Fast eiendom 55.980.000 1.102.000 186.000 0 0
Maskiner anlegg 2.505.000 218.000 259.000 350.000 380.000
Driftsløsøre 5.197.000 887.000 1.105.000 1.383.000 1.248.000
Sum varige driftsmidler 63.682.000 2.207.000 1.549.000 1.733.000 1.628.000
Sum finansielle anleggsmidler 63.000 113.000 163.000 225.000 225.000
Sum anleggsmidler 63.745.000 2.373.000 1.723.000 1.958.000 1.853.000
Varebeholdning 11.499.000 12.313.000 12.395.000 12.460.000 12.042.000
Kundefordringer 5.581.000 7.552.000 5.680.000 5.447.000 4.963.000
Andre fordringer 5.567.000 5.552.000 5.761.000 4.970.000 5.383.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 482.000 1.172.000 402.000 378.000 1.475.000
Sum omløpsmidler 23.129.000 26.589.000 24.237.000 23.255.000 23.864.000
Sum eiendeler 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.213.000 25.717.000
Sum opptjent egenkapital 13.777.000 13.828.000 11.133.000 9.486.000 7.482.000
Sum egenkapital 16.776.000 16.827.000 14.132.000 12.485.000 10.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 108.000 0 0 24.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.217.000 0 741.000 1.454.000 0
Sum langsiktig gjeld 55.548.000 417.000 835.000 1.276.000 1.721.000
Leverandørgjeld 8.918.000 3.715.000 4.096.000 2.650.000 3.665.000
Betalbar skatt 0 1.986.000 1.376.000 1.882.000 2.875.000
Skyldig offentlige avgifter 1.096.000 1.295.000 1.069.000 1.546.000 1.416.000
Utbytte 0 -2.700.000 -1.650.000 -2.000.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.319.000 2.023.000 2.061.000 1.919.000 2.359.000
Sum kortsiktig gjeld 14.550.000 11.718.000 10.993.000 11.451.000 13.514.000
Sum gjeld og egenkapital 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.212.000 25.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.579.000 14.871.000 13.244.000 11.804.000 10.350.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 2.2 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.1 1.0 0.9
Soliditet 19.3 58.1 54.4 49.5 40.8
Resultatgrad 1.7 7.4 5 6.4 8.9
Rentedekningsgrad 1 2 18.1 33.5 64.4
Gjeldsgrad 4.2 0.7 0.8 1.0 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 25.4 18.9 23.9 36.8
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Raymond GabrielsenStyreleder36
Steinar ErlandsenStyremedlem50
Knut Strand JacobsenStyremedlem51
Jørn Rasmussen TungaStyremedlem54
Frank LangbråtenStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Byggmakker Sør As34.11 
Jostein Matre2.4052
Jørn Rasmussen Tunga9.30 
Jørn Rasmussen Tunga9.3054
Jan Morten Hagen9.3056
Trond Esten Østby8.4452
Jan Petter Torp7.3763
Frank Langbråten7.3741
Steinar Erlandsen9.3050
Per Øyvind Svensen2.2058
Petter Erlandsen2.8346
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00