Skipsmaling AS
Juridisk navn:  Skipsmaling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46950935
Vestre Kanalkai 19 Vestre Kanalkai 19 Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992941383
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.07.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Conto As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,99%
Resultat  
  
167,58%
Egenkapital  
  
27,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.455.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Resultat: 148.000 -219.000 206.000 215.000 137.000
Egenkapital: 353.000 276.000 203.000 12.000 169.000
Regnskap for Skipsmaling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.455.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Driftskostnader -3.309.000 -3.139.000 -3.930.000 -3.429.000 -3.840.000
Driftsresultat 145.000 -26.000 206.000 244.000 167.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 1.000 -193.000 0 -29.000 -30.000
Finans 2.000 -192.000 0 -28.000 -30.000
Resultat før skatt 148.000 -219.000 206.000 215.000 137.000
Skattekostnad -35.000 85.000 -15.000 -3.000 -37.000
Årsresultat 113.000 -133.000 192.000 -157.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 392.000 326.000 284.000 3.000
Sum omløpsmidler 676.000 696.000 1.078.000 668.000 765.000
Sum eiendeler 705.000 1.088.000 1.404.000 952.000 768.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 126.000 53.000 -138.000 19.000
Sum egenkapital 353.000 276.000 203.000 12.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 811.000 1.198.000 940.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 1.087.000 1.404.000 952.000 768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.424.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Andre inntekter 31.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.455.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Varekostnad -2.221.000 -1.896.000 -2.606.000 -2.236.000 -2.695.000
Lønninger -578.000 -842.000 -854.000 -862.000 -777.000
Avskrivning 0 0 0 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -510.000 -401.000 -470.000 -331.000 -355.000
Driftskostnader -3.309.000 -3.139.000 -3.930.000 -3.429.000 -3.840.000
Driftsresultat 145.000 -26.000 206.000 244.000 167.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 1.000 -193.000 0 -29.000 -30.000
Finans 2.000 -192.000 0 -28.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 -133.000 192.000 -157.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 82.000 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 309.000 326.000 284.000 0
Sum anleggsmidler 29.000 392.000 326.000 284.000 3.000
Varebeholdning 221.000 247.000 206.000 156.000 165.000
Kundefordringer 276.000 348.000 551.000 402.000 448.000
Andre fordringer 28.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 96.000 322.000 111.000 152.000
Sum omløpsmidler 676.000 696.000 1.078.000 668.000 765.000
Sum eiendeler 705.000 1.088.000 1.404.000 952.000 768.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 126.000 53.000 -138.000 19.000
Sum egenkapital 353.000 276.000 203.000 12.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Leverandørgjeld 142.000 107.000 448.000 204.000 232.000
Betalbar skatt 17.000 0 12.000 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 220.000 228.000 181.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 484.000 511.000 555.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 811.000 1.198.000 940.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 1.087.000 1.404.000 952.000 768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 325.000 -115.000 -120.000 -272.000 166.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.9 0.9 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.7 0.6 1.1
Soliditet 50.1 25.4 14.5 1.3 22.0
Resultatgrad 4.2 -0.8 5 6.6 4.2
Rentedekningsgrad - -0.1 8.4 5.6
Gjeldsgrad 1 2.9 5.9 78.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 20.7 -2.3 14.7 25.7 21.7
Signatur
20.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Inge RambrautStyreleder55
Astrid SelvågStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inge Rambraut100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00