Sentrum Jern Og Farge Drift AS
Juridisk navn:  Sentrum Jern Og Farge Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38158155
Sentrumsvegen 17 Sentrumsvegen 17 Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 992842490
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 09.06.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,37%
Resultat  
  
468,34%
Egenkapital  
  
685,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.120.000 11.166.000 10.143.000 9.573.000 9.296.000
Resultat: 1.131.000 199.000 36.000 -429.000 -986.000
Egenkapital: 1.327.000 169.000 225.000 216.000 565.000
Regnskap for Sentrum Jern Og Farge Drift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.120.000 11.166.000 10.143.000 9.573.000 9.296.000
Driftskostnader -10.160.000 -10.872.000 -10.060.000 -9.970.000 -10.253.000
Driftsresultat -40.000 293.000 83.000 -396.000 -956.000
Finansinntekter 1.342.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -170.000 -98.000 -47.000 -33.000 -30.000
Finans 1.172.000 -95.000 -47.000 -33.000 -30.000
Resultat før skatt 1.131.000 199.000 36.000 -429.000 -986.000
Skattekostnad 27.000 -86.000 -27.000 80.000 194.000
Årsresultat 1.159.000 113.000 9.000 -349.000 -792.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 421.000 477.000 788.000 819.000 752.000
Sum omløpsmidler 4.507.000 3.729.000 3.392.000 3.085.000 3.505.000
Sum eiendeler 4.928.000 4.206.000 4.180.000 3.904.000 4.257.000
Sum opptjent egenkapital 1.159.000 0 -641.000 -650.000 -301.000
Sum egenkapital 1.327.000 169.000 225.000 216.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 0 47.000 97.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 3.380.000 4.037.000 3.908.000 3.590.000 3.545.000
Sum gjeld og egenkapital 4.928.000 4.206.000 4.180.000 3.903.000 4.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.120.000 11.054.000 10.143.000 9.549.000 9.256.000
Andre inntekter 0 112.000 0 24.000 40.000
Driftsinntekter 10.120.000 11.166.000 10.143.000 9.573.000 9.296.000
Varekostnad -7.053.000 -7.910.000 -7.067.000 -7.174.000 -6.746.000
Lønninger -1.737.000 -1.735.000 -1.889.000 -1.749.000 -1.867.000
Avskrivning -15.000 -10.000 -4.000 -13.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.355.000 -1.217.000 -1.100.000 -1.034.000 -1.607.000
Driftskostnader -10.160.000 -10.872.000 -10.060.000 -9.970.000 -10.253.000
Driftsresultat -40.000 293.000 83.000 -396.000 -956.000
Finansinntekter 1.342.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -170.000 -98.000 -47.000 -33.000 -30.000
Finans 1.172.000 -95.000 -47.000 -33.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.159.000 113.000 9.000 -349.000 -792.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 289.000 261.000 347.000 375.000 294.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 4.000
Driftsløsøre 42.000 12.000 4.000 8.000 17.000
Sum varige driftsmidler 42.000 12.000 4.000 8.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 203.000 437.000 437.000 437.000
Sum anleggsmidler 421.000 477.000 788.000 819.000 752.000
Varebeholdning 2.776.000 2.400.000 2.053.000 2.071.000 2.271.000
Kundefordringer 638.000 623.000 737.000 606.000 828.000
Andre fordringer 306.000 177.000 7.000 21.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 787.000 529.000 594.000 386.000 376.000
Sum omløpsmidler 4.507.000 3.729.000 3.392.000 3.085.000 3.505.000
Sum eiendeler 4.928.000 4.206.000 4.180.000 3.904.000 4.257.000
Sum opptjent egenkapital 1.159.000 0 -641.000 -650.000 -301.000
Sum egenkapital 1.327.000 169.000 225.000 216.000 565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 230.000 1.996.000 1.861.000 1.741.000 1.422.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 0 47.000 97.000 148.000
Leverandørgjeld 2.188.000 1.656.000 1.673.000 1.463.000 1.444.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 152.000 99.000 168.000 272.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 719.000 233.000 276.000 219.000 406.000
Sum kortsiktig gjeld 3.380.000 4.037.000 3.908.000 3.590.000 3.545.000
Sum gjeld og egenkapital 4.928.000 4.206.000 4.180.000 3.903.000 4.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.127.000 -308.000 -516.000 -505.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4
Soliditet 26.9 4 5.4 5.5 13.3
Resultatgrad -0.4 2.6 0.8 -4.1 -10.3
Rentedekningsgrad -0.2 3 1.8 -31.9
Gjeldsgrad 2.7 23.9 17.6 17.1 6.5
Total kapitalrentabilitet 26.4 7 2 -10.1 -22.5
Signatur
01.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn LinjordStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Linjord100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00