Sentrum Jern Og Farge Drift AS
Juridisk navn:  Sentrum Jern Og Farge Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38158155
Sentrumsvegen 17 Sentrumsvegen 17 Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 992842490
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 09.06.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,09%
Resultat  
  
452,78%
Egenkapital  
  
-24,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.166.000 10.143.000 9.573.000 9.296.000 11.248.000
Resultat: 199.000 36.000 -429.000 -986.000 -64.000
Egenkapital: 169.000 225.000 216.000 565.000 1.357.000
Regnskap for Sentrum Jern Og Farge Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.166.000 10.143.000 9.573.000 9.296.000 11.248.000
Driftskostnader -10.872.000 -10.060.000 -9.970.000 -10.253.000 -11.279.000
Driftsresultat 293.000 83.000 -396.000 -956.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -98.000 -47.000 -33.000 -30.000 -35.000
Finans -95.000 -47.000 -33.000 -30.000 -34.000
Resultat før skatt 199.000 36.000 -429.000 -986.000 -64.000
Skattekostnad -86.000 -27.000 80.000 194.000 16.000
Årsresultat 113.000 9.000 -349.000 -792.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 477.000 788.000 819.000 752.000 591.000
Sum omløpsmidler 3.729.000 3.392.000 3.085.000 3.505.000 3.983.000
Sum eiendeler 4.206.000 4.180.000 3.904.000 4.257.000 4.574.000
Sum opptjent egenkapital 0 -641.000 -650.000 -301.000 491.000
Sum egenkapital 169.000 225.000 216.000 565.000 1.357.000
Sum langsiktig gjeld 0 47.000 97.000 148.000 198.000
Sum kortsiktig gjeld 4.037.000 3.908.000 3.590.000 3.545.000 3.018.000
Sum gjeld og egenkapital 4.206.000 4.180.000 3.903.000 4.258.000 4.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.054.000 10.143.000 9.549.000 9.256.000 11.248.000
Andre inntekter 112.000 0 24.000 40.000 0
Driftsinntekter 11.166.000 10.143.000 9.573.000 9.296.000 11.248.000
Varekostnad -7.910.000 -7.067.000 -7.174.000 -6.746.000 -7.832.000
Lønninger -1.735.000 -1.889.000 -1.749.000 -1.867.000 -2.015.000
Avskrivning -10.000 -4.000 -13.000 -33.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.217.000 -1.100.000 -1.034.000 -1.607.000 -1.379.000
Driftskostnader -10.872.000 -10.060.000 -9.970.000 -10.253.000 -11.279.000
Driftsresultat 293.000 83.000 -396.000 -956.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -98.000 -47.000 -33.000 -30.000 -35.000
Finans -95.000 -47.000 -33.000 -30.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 113.000 9.000 -349.000 -792.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 261.000 347.000 375.000 294.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 4.000 28.000
Driftsløsøre 12.000 4.000 8.000 17.000 26.000
Sum varige driftsmidler 12.000 4.000 8.000 21.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 203.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Sum anleggsmidler 477.000 788.000 819.000 752.000 591.000
Varebeholdning 2.400.000 2.053.000 2.071.000 2.271.000 2.319.000
Kundefordringer 623.000 737.000 606.000 828.000 1.168.000
Andre fordringer 177.000 7.000 21.000 30.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 529.000 594.000 386.000 376.000 287.000
Sum omløpsmidler 3.729.000 3.392.000 3.085.000 3.505.000 3.983.000
Sum eiendeler 4.206.000 4.180.000 3.904.000 4.257.000 4.574.000
Sum opptjent egenkapital 0 -641.000 -650.000 -301.000 491.000
Sum egenkapital 169.000 225.000 216.000 565.000 1.357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.996.000 1.861.000 1.741.000 1.422.000 1.536.000
Sum langsiktig gjeld 0 47.000 97.000 148.000 198.000
Leverandørgjeld 1.656.000 1.673.000 1.463.000 1.444.000 883.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 99.000 168.000 272.000 217.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 233.000 276.000 219.000 406.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 4.037.000 3.908.000 3.590.000 3.545.000 3.018.000
Sum gjeld og egenkapital 4.206.000 4.180.000 3.903.000 4.258.000 4.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -308.000 -516.000 -505.000 -40.000 965.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6
Soliditet 4 5.4 5.5 13.3 29.7
Resultatgrad 2.6 0.8 -4.1 -10.3 -0.3
Rentedekningsgrad 3 1.8 -31.9 -0.8
Gjeldsgrad 23.9 17.6 17.1 6.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 7 2 -10.1 -22.5 -0.6
Signatur
11.07.2008
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn LinjordStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Linjord100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00