Stiftinga Gloppen Musikkfest
Juridisk navn:  Stiftinga Gloppen Musikkfest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95127546
Valborgkleiva 15 Valborgkleiva 15 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune: www.gloppenmusikkfest.no
Vestland Gloppen
Org.nr: 992517484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 29.03.2008
Foretakstype: STI
Revisor: Firda Revisjon & Rådgivning AS
Regnskapsfører: Accountor Gloppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,22%
Resultat  
  
-120,37%
Egenkapital  
  
-6,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.246.000 1.343.000 1.423.000 1.065.000 759.000
Resultat: -55.000 270.000 -263.000 362.000 -206.000
Egenkapital: 769.000 825.000 555.000 811.000 449.000
Regnskap for Stiftinga Gloppen Musikkfest
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.246.000 1.343.000 1.423.000 1.065.000 759.000
Driftskostnader -1.302.000 -1.074.000 -1.685.000 -703.000 -965.000
Driftsresultat -56.000 270.000 -263.000 362.000 -207.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -55.000 270.000 -263.000 362.000 -206.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 270.000 -263.000 362.000 -206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 996.000 809.000 595.000 841.000 511.000
Sum eiendeler 1.001.000 814.000 600.000 846.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 725.000 455.000 711.000 349.000
Sum egenkapital 769.000 825.000 555.000 811.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 232.000 -11.000 45.000 34.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 1.001.000 814.000 600.000 845.000 511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.246.000 1.280.000 1.400.000 1.050.000 723.000
Andre inntekter 0 63.000 23.000 15.000 36.000
Driftsinntekter 1.246.000 1.343.000 1.423.000 1.065.000 759.000
Varekostnad -361.000 -276.000 -859.000 -465.000 -639.000
Lønninger -588.000 -493.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -305.000 -826.000 -238.000 -326.000
Driftskostnader -1.302.000 -1.074.000 -1.685.000 -703.000 -965.000
Driftsresultat -56.000 270.000 -263.000 362.000 -207.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 270.000 -263.000 362.000 -206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 13.000 8.000 494.000 481.000
Andre fordringer 90.000 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 853.000 796.000 587.000 344.000 30.000
Sum omløpsmidler 996.000 809.000 595.000 841.000 511.000
Sum eiendeler 1.001.000 814.000 600.000 846.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 725.000 455.000 711.000 349.000
Sum egenkapital 769.000 825.000 555.000 811.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 -11.000 12.000 18.000 46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 17.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 0 17.000 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 -11.000 45.000 34.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 1.001.000 814.000 600.000 845.000 511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 764.000 820.000 550.000 807.000 449.000
Likviditetsgrad 1 4.3 -73.5 13.2 24.7 8.2
Likviditetsgrad 2 4.3 -73.5 13.2 24.7 8.3
Soliditet 76.8 101.4 92.5 9 87.9
Resultatgrad -4.5 20.1 -18.5 3 -27.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 - 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.6 33.2 -43.8 42.8 -40.5
Signatur
06.03.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
06.03.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hanne Bergliot OftedalStyreleder61
Nils Henrik Casimir Jansson SilfverhielmStyremedlem50
Tove Hanne OmmedalStyremedlem49
Anders RindeStyremedlem67
Kjell ArnestadStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00