Vikersund Bilsenter As
Juridisk navn:  Vikersund Bilsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90030356
Heggenveien 3B Heggenveien 3B Fax: 32276571
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 992692928
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 25.04.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,37%
Resultat  
  
106,79%
Egenkapital  
  
15,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.800.000 17.826.000 20.579.000 22.067.000 19.660.000
Resultat: 761.000 368.000 1.151.000 1.577.000 1.152.000
Egenkapital: 5.657.000 4.896.000 4.481.000 4.441.000 2.880.000
Regnskap for Vikersund Bilsenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.800.000 17.826.000 20.579.000 22.067.000 19.660.000
Driftskostnader -15.695.000 -18.000.000 -19.941.000 -21.778.000 -18.915.000
Driftsresultat 104.000 -173.000 638.000 289.000 746.000
Finansinntekter 751.000 700.000 701.000 1.500.000 554.000
Finanskostnader -94.000 -160.000 -188.000 -213.000 -147.000
Finans 657.000 540.000 513.000 1.287.000 407.000
Resultat før skatt 761.000 368.000 1.151.000 1.577.000 1.152.000
Skattekostnad 0 47.000 -111.000 -16.000 -162.000
Årsresultat 761.000 415.000 1.040.000 1.561.000 990.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.072.000 2.513.000 2.831.000 3.214.000 3.274.000
Sum omløpsmidler 5.894.000 5.603.000 6.161.000 5.780.000 4.680.000
Sum eiendeler 7.966.000 8.116.000 8.992.000 8.994.000 7.954.000
Sum opptjent egenkapital 5.557.000 4.796.000 4.381.000 4.341.000 2.780.000
Sum egenkapital 5.657.000 4.896.000 4.481.000 4.441.000 2.880.000
Sum langsiktig gjeld 1.075.000 2.506.000 3.234.000 3.415.000 3.063.000
Sum kortsiktig gjeld 1.233.000 715.000 1.276.000 1.137.000 2.010.000
Sum gjeld og egenkapital 7.965.000 8.117.000 8.991.000 8.993.000 7.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.438.000 17.628.000 20.381.000 21.801.000 19.476.000
Andre inntekter 362.000 199.000 198.000 266.000 184.000
Driftsinntekter 15.800.000 17.826.000 20.579.000 22.067.000 19.660.000
Varekostnad -13.886.000 -16.048.000 -18.001.000 -19.968.000 -17.354.000
Lønninger -798.000 -875.000 -885.000 -774.000 -645.000
Avskrivning -310.000 -378.000 -364.000 -358.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -701.000 -699.000 -691.000 -678.000 -776.000
Driftskostnader -15.695.000 -18.000.000 -19.941.000 -21.778.000 -18.915.000
Driftsresultat 104.000 -173.000 638.000 289.000 746.000
Finansinntekter 751.000 700.000 701.000 1.500.000 554.000
Finanskostnader -94.000 -160.000 -188.000 -213.000 -147.000
Finans 657.000 540.000 513.000 1.287.000 407.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 761.000 415.000 1.040.000 1.561.000 990.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.672.000 2.113.000 2.431.000 2.814.000 2.874.000
Sum varige driftsmidler 1.672.000 2.113.000 2.431.000 2.814.000 2.874.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 2.072.000 2.513.000 2.831.000 3.214.000 3.274.000
Varebeholdning 4.759.000 4.109.000 5.087.000 4.434.000 3.922.000
Kundefordringer 215.000 17.000 170.000 18.000 239.000
Andre fordringer 103.000 126.000 117.000 375.000 485.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 651.000 87.000 52.000 34.000
Sum omløpsmidler 5.894.000 5.603.000 6.161.000 5.780.000 4.680.000
Sum eiendeler 7.966.000 8.116.000 8.992.000 8.994.000 7.954.000
Sum opptjent egenkapital 5.557.000 4.796.000 4.381.000 4.341.000 2.780.000
Sum egenkapital 5.657.000 4.896.000 4.481.000 4.441.000 2.880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 47.000 62.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 207.000 0 475.000 916.000 1.184.000
Sum langsiktig gjeld 1.075.000 2.506.000 3.234.000 3.415.000 3.063.000
Leverandørgjeld 12.000 87.000 69.000 56.000 468.000
Betalbar skatt 0 0 126.000 0 144.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 74.000 93.000 81.000 51.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 952.000 554.000 515.000 83.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 1.233.000 715.000 1.276.000 1.137.000 2.010.000
Sum gjeld og egenkapital 7.965.000 8.117.000 8.991.000 8.993.000 7.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.661.000 4.888.000 4.885.000 4.643.000 2.670.000
Likviditetsgrad 1 4.8 7.8 4.8 5.1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 2.1 0.8 1.2 0.4
Soliditet 7 60.3 49.8 49.4 36.2
Resultatgrad 0.7 3.1 1.3 3.8
Rentedekningsgrad 1.1 -1.1 3.4 8.4 8.8
Gjeldsgrad 0.4 0.7 1 1.0 1.8
Total kapitalrentabilitet 10.7 6.5 14.9 19.9 16.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom BakkenStyreleder50
Tonje Falck BakkenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tom Bakken100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00