Åsane Arena Holding AS
Juridisk navn:  Åsane Arena Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55194200
Snekkerplassen 30 Snekkerplassen 30 Fax:
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 892691312
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 08.05.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18,46%
Egenkapital  
  
-13,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -353.000 -298.000 -288.000 -252.000 -227.000
Egenkapital: -2.892.000 -2.539.000 -2.241.000 -1.953.000 -1.701.000
Regnskap for Åsane Arena Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -21.000 -181.000 -154.000 -132.000
Driftsresultat -30.000 -21.000 -181.000 -154.000 -132.000
Finansinntekter 164.000 154.000 143.000 137.000 139.000
Finanskostnader -488.000 -431.000 -250.000 -235.000 -233.000
Finans -324.000 -277.000 -107.000 -98.000 -94.000
Resultat før skatt -353.000 -298.000 -288.000 -252.000 -227.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -353.000 -298.000 -288.000 -252.000 -227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.210.000 1.247.000 1.264.000 1.280.000 1.280.000
Sum omløpsmidler 172.000 195.000 216.000 236.000 254.000
Sum eiendeler 1.382.000 1.442.000 1.480.000 1.516.000 1.534.000
Sum opptjent egenkapital -3.012.000 -2.659.000 -2.361.000 -2.073.000 -1.821.000
Sum egenkapital -2.892.000 -2.539.000 -2.241.000 -1.953.000 -1.701.000
Sum langsiktig gjeld 4.266.000 3.980.000 3.719.000 3.469.000 3.234.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.382.000 1.442.000 1.479.000 1.517.000 1.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -21.000 -181.000 -154.000 -132.000
Driftskostnader -30.000 -21.000 -181.000 -154.000 -132.000
Driftsresultat -30.000 -21.000 -181.000 -154.000 -132.000
Finansinntekter 164.000 154.000 143.000 137.000 139.000
Finanskostnader -488.000 -431.000 -250.000 -235.000 -233.000
Finans -324.000 -277.000 -107.000 -98.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -353.000 -298.000 -288.000 -252.000 -227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.210.000 1.247.000 1.264.000 1.280.000 1.280.000
Sum anleggsmidler 1.210.000 1.247.000 1.264.000 1.280.000 1.280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 195.000 216.000 236.000 254.000
Sum omløpsmidler 172.000 195.000 216.000 236.000 254.000
Sum eiendeler 1.382.000 1.442.000 1.480.000 1.516.000 1.534.000
Sum opptjent egenkapital -3.012.000 -2.659.000 -2.361.000 -2.073.000 -1.821.000
Sum egenkapital -2.892.000 -2.539.000 -2.241.000 -1.953.000 -1.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.266.000 3.980.000 3.719.000 3.469.000 3.234.000
Leverandørgjeld 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.382.000 1.442.000 1.479.000 1.517.000 1.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 194.000 215.000 235.000 253.000
Likviditetsgrad 1 21.5 1 2 236.0 254.0
Likviditetsgrad 2 21.5 1 2 236.1 254.1
Soliditet -209.3 -176.1 -151.5 -128.7 -110.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.7 -0.1 0.0
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet 9.7 9.2 -2.6 -1.1 0.5
Signatur
21.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Tore AndersenStyreleder64
Jan Olav JørgensenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
T A Holding As33.33 
Joj Tertnes Holding As33.33 
R Svendsen Holding AS33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00