Moss Revisjonskontor AS
Juridisk navn:  Moss Revisjonskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69247950
Postboks 260 2 Etasje Fossen 20 Fax: 69250323
1502 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 992227249
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 02.01.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15,56%
Resultat  
  
41,21%
Egenkapital  
  
23,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.468.000 8.193.000 7.397.000 6.406.000 6.158.000
Resultat: 1.518.000 1.075.000 747.000 821.000 919.000
Egenkapital: 3.649.000 2.955.000 2.453.000 2.198.000 1.852.000
Regnskap for Moss Revisjonskontor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.468.000 8.193.000 7.397.000 6.406.000 6.158.000
Driftskostnader -7.944.000 -7.112.000 -6.647.000 -5.576.000 -5.236.000
Driftsresultat 1.524.000 1.082.000 750.000 830.000 923.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -6.000 -11.000 -6.000
Finans -6.000 -7.000 -3.000 -9.000 -3.000
Resultat før skatt 1.518.000 1.075.000 747.000 821.000 919.000
Skattekostnad -351.000 -273.000 -192.000 -174.000 -301.000
Årsresultat 1.167.000 802.000 555.000 646.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 268.000 309.000 120.000 125.000
Sum omløpsmidler 5.952.000 5.468.000 4.880.000 4.988.000 4.666.000
Sum eiendeler 6.162.000 5.736.000 5.189.000 5.108.000 4.791.000
Sum opptjent egenkapital 3.547.000 2.853.000 2.351.000 2.096.000 1.750.000
Sum egenkapital 3.649.000 2.955.000 2.453.000 2.198.000 1.852.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.513.000 2.781.000 2.727.000 2.891.000 2.939.000
Sum gjeld og egenkapital 6.162.000 5.736.000 5.189.000 5.109.000 4.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.468.000 8.193.000 7.347.000 6.356.000 6.158.000
Andre inntekter 0 0 50.000 50.000 0
Driftsinntekter 9.468.000 8.193.000 7.397.000 6.406.000 6.158.000
Varekostnad -480.000 -37.000 -257.000 -22.000 -27.000
Lønninger -5.509.000 -5.401.000 -4.722.000 -3.983.000 -3.798.000
Avskrivning -63.000 -62.000 -41.000 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.892.000 -1.612.000 -1.627.000 -1.571.000 -1.407.000
Driftskostnader -7.944.000 -7.112.000 -6.647.000 -5.576.000 -5.236.000
Driftsresultat 1.524.000 1.082.000 750.000 830.000 923.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -6.000 -11.000 -6.000
Finans -6.000 -7.000 -3.000 -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -472.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.167.000 802.000 555.000 646.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 268.000 309.000 120.000 120.000
Sum varige driftsmidler 210.000 268.000 309.000 120.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 210.000 268.000 309.000 120.000 125.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.018.000 3.891.000 3.511.000 3.288.000 3.362.000
Andre fordringer 381.000 368.000 307.000 225.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.553.000 1.209.000 1.062.000 1.475.000 1.068.000
Sum omløpsmidler 5.952.000 5.468.000 4.880.000 4.988.000 4.666.000
Sum eiendeler 6.162.000 5.736.000 5.189.000 5.108.000 4.791.000
Sum opptjent egenkapital 3.547.000 2.853.000 2.351.000 2.096.000 1.750.000
Sum egenkapital 3.649.000 2.955.000 2.453.000 2.198.000 1.852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 9.000 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000 20.000 0
Leverandørgjeld 92.000 232.000 217.000 120.000 185.000
Betalbar skatt 351.000 282.000 203.000 155.000 327.000
Skyldig offentlige avgifter 1.146.000 1.291.000 1.353.000 1.520.000 1.447.000
Utbytte -472.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 600.000 676.000 654.000 796.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 2.513.000 2.781.000 2.727.000 2.891.000 2.939.000
Sum gjeld og egenkapital 6.162.000 5.736.000 5.189.000 5.109.000 4.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.439.000 2.687.000 2.153.000 2.097.000 1.727.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.8 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.8 1.8 1.6
Soliditet 59.2 51.5 47.3 43.0 38.7
Resultatgrad 16.1 13.2 10.1 13.0 15.0
Rentedekningsgrad 152.4 98.4 1 75.6 154.3
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 24.8 18.9 14.5 16.3 19.3
Signatur
26.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune MadsenStyreleder50
Terje LarsenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Madsen87.0050
IREN JULIUSSEN13.0040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00