Felt W1 AS
Juridisk navn:  Felt W1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67981400
C/O Anthon B Nilsen Eiendom As Postboks 74 Sentrum Sanitetsveien 15 Fax: 24145401
0101 Oslo 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 892053812
Aksjekapital: 325.000 NOK
Etableringsdato: 19.09.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
1268,86%
Resultat  
  
157,52%
Egenkapital  
  
136,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.538.000 989.000 0 0 0
Resultat: 650.000 -1.130.000 -1.597.000 -809.000 -771.000
Egenkapital: 9.977.000 4.210.000 -223.000 -3.490.000 -2.797.000
Regnskap for Felt W1 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.538.000 989.000 0 0 0
Driftskostnader -5.682.000 -181.000 -696.000 -130.000 -171.000
Driftsresultat 7.855.000 809.000 -696.000 -130.000 -171.000
Finansinntekter 29.000 27.000 10.000 13.000 0
Finanskostnader -7.234.000 -1.966.000 -911.000 -692.000 -601.000
Finans -7.205.000 -1.939.000 -901.000 -679.000 -601.000
Resultat før skatt 650.000 -1.130.000 -1.597.000 -809.000 -771.000
Skattekostnad -26.000 252.000 332.000 116.000 208.000
Årsresultat 624.000 -878.000 -1.265.000 -693.000 -563.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.002.000 190.888.000 56.603.000 15.457.000 13.135.000
Sum omløpsmidler 9.045.000 17.443.000 14.133.000 46.000 20.000
Sum eiendeler 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.155.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 0 -548.000 -3.815.000 -3.122.000
Sum egenkapital 9.977.000 4.210.000 -223.000 -3.490.000 -2.797.000
Sum langsiktig gjeld 196.496.000 184.043.000 61.708.000 18.693.000 15.659.000
Sum kortsiktig gjeld 9.574.000 20.078.000 9.251.000 300.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.538.000 989.000 0 0 0
Driftsinntekter 13.538.000 989.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.429.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.253.000 -176.000 -691.000 -125.000 -166.000
Driftskostnader -5.682.000 -181.000 -696.000 -130.000 -171.000
Driftsresultat 7.855.000 809.000 -696.000 -130.000 -171.000
Finansinntekter 29.000 27.000 10.000 13.000 0
Finanskostnader -7.234.000 -1.966.000 -911.000 -692.000 -601.000
Finans -7.205.000 -1.939.000 -901.000 -679.000 -601.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 624.000 -878.000 -1.265.000 -693.000 -563.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 180.000 1.279.000 1.163.000
Fast eiendom 204.812.000 188.442.000 56.082.000 13.799.000 11.972.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 204.812.000 188.442.000 56.082.000 13.799.000 11.972.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.190.000 2.446.000 341.000 379.000 0
Sum anleggsmidler 207.002.000 190.888.000 56.603.000 15.457.000 13.135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 568.000 650.000 0 0 0
Andre fordringer 1.711.000 3.154.000 4.144.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 780.000 4.027.000 46.000 20.000
Sum omløpsmidler 9.045.000 17.443.000 14.133.000 46.000 20.000
Sum eiendeler 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.155.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 0 -548.000 -3.815.000 -3.122.000
Sum egenkapital 9.977.000 4.210.000 -223.000 -3.490.000 -2.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.716.000 1.154.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.502.000 0 27.000 294.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 196.496.000 184.043.000 61.708.000 18.693.000 15.659.000
Leverandørgjeld 3.892.000 7.252.000 9.224.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.180.000 12.827.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.574.000 20.078.000 9.251.000 300.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -529.000 -2.635.000 4.882.000 -254.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.5 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.5 0.2 0.1
Soliditet 4.6 2 -0.3 -22.5 -21.3
Resultatgrad 5 81.8
Rentedekningsgrad 1.1 0.4 -0.8 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 20.7 48.5 -318.2 -5.4 -5.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 0.4 -0.8 -1.3
Signatur
13.04.2018
Prokurister
13.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar SvinningenStyreleder57
Marit FossnesStyremedlem51
Trond KampenhøyStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hp Eiendom Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00