Felt Z AS
Juridisk navn:  Felt Z AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
C/O Nrp Procurator As Postboks 1358 Vika Gladengveien 3B Fax: 24145401
0113 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992053925
Aksjekapital: 687.500 NOK
Etableringsdato: 19.09.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
104,97%
Resultat  
  
1095,56%
Egenkapital  
  
50,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.256.000 10.858.000 0 0 0
Resultat: 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000 -2.138.000
Egenkapital: 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000 -8.870.000
Regnskap for Felt Z AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.256.000 10.858.000 0 0 0
Driftskostnader -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000 -308.000
Driftsresultat 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000 -309.000
Finansinntekter 35.000 12.000 33.000 61.000 1.000
Finanskostnader -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000 -1.830.000
Finans -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000 -1.829.000
Resultat før skatt 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000 -2.138.000
Skattekostnad -2.054.000 13.000 330.000 289.000 577.000
Årsresultat 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000 -1.560.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000 42.803.000
Sum omløpsmidler 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000 77.000
Sum eiendeler 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000 42.880.000
Sum opptjent egenkapital 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000 -9.495.000
Sum egenkapital 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000 -8.870.000
Sum langsiktig gjeld 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000 50.503.000
Sum kortsiktig gjeld 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000 42.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.858.000 0 0 0
Andre inntekter 22.256.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.256.000 10.858.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.317.000 -4.561.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.101.000 -944.000 -166.000 -186.000 -291.000
Driftskostnader -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000 -308.000
Driftsresultat 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000 -309.000
Finansinntekter 35.000 12.000 33.000 61.000 1.000
Finanskostnader -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000 -1.830.000
Finans -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000 -1.829.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.800.000 0 0 0
Årsresultat 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000 -1.560.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.163.000 4.150.000 3.821.000 3.531.000
Fast eiendom 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000 39.272.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000 39.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.890.000 6.604.000 3.850.000 0 0
Sum anleggsmidler 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000 42.803.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 412.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 153.000 5.218.000 4.421.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.950.000 10.257.000 2.268.000 8.426.000 77.000
Sum omløpsmidler 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000 77.000
Sum eiendeler 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000 42.880.000
Sum opptjent egenkapital 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000 -9.495.000
Sum egenkapital 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000 -8.870.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.454.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.337.000 0 0 1.912.000 1.017.000
Sum langsiktig gjeld 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000 50.503.000
Leverandørgjeld 115.000 43.000 10.878.000 11.059.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.335.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.351.000 4.860.000 960.000 65.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000 42.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.939.000 -5.293.000 -4.352.000 -189.000 -1.171.000
Likviditetsgrad 1 6.2 0.7 0.6 1.0 0.1
Likviditetsgrad 2 6.2 0.7 0.6 1.0 0.1
Soliditet 28.3 20.5 -5.1 -13.0 -20.7
Resultatgrad 75.7 49.3
Rentedekningsgrad 2 0.9 -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 2.5 3.9 -20.7 -8.7 -5.8
Total kapitalrentabilitet 5.4 1.9 -0.1 -0.2 -0.7
Signatur
31.05.2018
SIGNATUR
WIIG THOR
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Edgar HaugenStyreleder54
Thor WiigStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lahaugmoen Logistikk As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00