Felt Z AS
Juridisk navn:  Felt Z AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax: 24145401
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992053925
Aksjekapital: 687.500 NOK
Etableringsdato: 19.09.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,15%
Resultat  
  
10,04%
Egenkapital  
  
5,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.958.000 22.256.000 10.858.000 0 0
Resultat: 9.367.000 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000
Egenkapital: 93.635.000 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000
Regnskap for Felt Z AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.958.000 22.256.000 10.858.000 0 0
Driftskostnader -4.950.000 -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000
Driftsresultat 18.008.000 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000
Finansinntekter 848.000 35.000 12.000 33.000 61.000
Finanskostnader -9.489.000 -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000
Finans -8.641.000 -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000
Resultat før skatt 9.367.000 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000
Skattekostnad -2.061.000 -2.054.000 13.000 330.000 289.000
Årsresultat 7.307.000 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.688.000 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000
Sum omløpsmidler 59.395.000 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000
Sum eiendeler 325.083.000 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000
Sum opptjent egenkapital 4.936.000 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000
Sum egenkapital 93.635.000 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000
Sum langsiktig gjeld 219.689.000 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000
Sum kortsiktig gjeld 11.759.000 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000
Sum gjeld og egenkapital 325.082.000 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 10.858.000 0 0
Andre inntekter 22.958.000 22.256.000 0 0 0
Driftsinntekter 22.958.000 22.256.000 10.858.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.317.000 -3.317.000 -4.561.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.633.000 -2.101.000 -944.000 -166.000 -186.000
Driftskostnader -4.950.000 -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000
Driftsresultat 18.008.000 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000
Finansinntekter 848.000 35.000 12.000 33.000 61.000
Finanskostnader -9.489.000 -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000
Finans -8.641.000 -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000
Konsernbidrag -2.370.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -10.800.000 0 0
Årsresultat 7.307.000 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.163.000 4.150.000 3.821.000
Fast eiendom 260.512.000 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 260.512.000 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.176.000 5.890.000 6.604.000 3.850.000 0
Sum anleggsmidler 265.688.000 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 439.000 412.000 0 0 0
Andre fordringer 191.000 0 153.000 5.218.000 4.421.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.509.000 11.950.000 10.257.000 2.268.000 8.426.000
Sum omløpsmidler 59.395.000 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000
Sum eiendeler 325.083.000 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000
Sum opptjent egenkapital 4.936.000 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000
Sum egenkapital 93.635.000 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.846.000 4.454.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.639.000 1.337.000 0 0 1.912.000
Sum langsiktig gjeld 219.689.000 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000
Leverandørgjeld 262.000 115.000 43.000 10.878.000 11.059.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 999.000 1.335.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -10.800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.860.000 4.351.000 4.860.000 960.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 11.759.000 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000
Sum gjeld og egenkapital 325.082.000 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.636.000 36.939.000 -5.293.000 -4.352.000 -189.000
Likviditetsgrad 1 5.1 6.2 0.7 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 5.1 6.2 0.7 0.6 1.0
Soliditet 28.8 28.3 20.5 -5.1 -13.0
Resultatgrad 78.4 75.7 49.3
Rentedekningsgrad 1.9 2 0.9 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 2.5 2.5 3.9 -20.7 -8.7
Total kapitalrentabilitet 5.8 5.4 1.9 -0.1 -0.2
Signatur
31.05.2018
SIGNATUR
WIIG THOR
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Edgar HaugenStyreleder55
Thor WiigStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lahaugmoen Logistikk As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00