Kleven Jakt Og Fiske AS
Juridisk navn:  Kleven Jakt Og Fiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78407140
Brenneriveien 2 Brenneriveien 2 Fax: 78407145
9601 Hammerfest 9601 Hammerfest
Fylke: Kommune: www.fikas.no/~kleven/
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 962398251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 01.07.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,82%
Resultat  
  
-68,96%
Egenkapital  
  
-4,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.814.000 16.514.000 17.117.000 17.306.000 17.611.000
Resultat: 321.000 1.034.000 1.193.000 1.209.000 329.000
Egenkapital: 4.894.000 5.146.000 4.361.000 3.453.000 3.573.000
Regnskap for Kleven Jakt Og Fiske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.814.000 16.514.000 17.117.000 17.306.000 17.611.000
Driftskostnader -16.451.000 -15.446.000 -15.873.000 -16.068.000 -17.298.000
Driftsresultat 364.000 1.068.000 1.243.000 1.238.000 313.000
Finansinntekter 16.000 14.000 28.000 24.000 36.000
Finanskostnader -59.000 -48.000 -78.000 -53.000 -21.000
Finans -43.000 -34.000 -50.000 -29.000 15.000
Resultat før skatt 321.000 1.034.000 1.193.000 1.209.000 329.000
Skattekostnad -73.000 -249.000 -284.000 -329.000 -81.000
Årsresultat 248.000 785.000 908.000 880.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 728.000 778.000 906.000 415.000 602.000
Sum omløpsmidler 6.185.000 6.239.000 5.487.000 5.617.000 4.841.000
Sum eiendeler 6.913.000 7.017.000 6.393.000 6.032.000 5.443.000
Sum opptjent egenkapital 4.794.000 5.046.000 4.261.000 3.353.000 3.473.000
Sum egenkapital 4.894.000 5.146.000 4.361.000 3.453.000 3.573.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.985.000 1.872.000 2.029.000 2.579.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 6.912.000 7.018.000 6.393.000 6.032.000 5.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.732.000 16.514.000 17.095.000 17.306.000 17.611.000
Andre inntekter 83.000 0 23.000 0 0
Driftsinntekter 16.814.000 16.514.000 17.117.000 17.306.000 17.611.000
Varekostnad -10.231.000 -10.566.000 -10.672.000 -10.514.000 -11.542.000
Lønninger -3.291.000 -2.606.000 -2.861.000 -3.160.000 -2.976.000
Avskrivning -130.000 -128.000 -102.000 -174.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.799.000 -2.146.000 -2.238.000 -2.220.000 -2.579.000
Driftskostnader -16.451.000 -15.446.000 -15.873.000 -16.068.000 -17.298.000
Driftsresultat 364.000 1.068.000 1.243.000 1.238.000 313.000
Finansinntekter 16.000 14.000 28.000 24.000 36.000
Finanskostnader -59.000 -48.000 -78.000 -53.000 -21.000
Finans -43.000 -34.000 -50.000 -29.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 248.000 785.000 908.000 880.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 728.000 778.000 906.000 390.000 563.000
Sum varige driftsmidler 728.000 778.000 906.000 390.000 563.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 25.000 39.000
Sum anleggsmidler 728.000 778.000 906.000 415.000 602.000
Varebeholdning 4.233.000 3.303.000 3.024.000 2.480.000 2.579.000
Kundefordringer 539.000 519.000 373.000 414.000 743.000
Andre fordringer 66.000 42.000 247.000 528.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.346.000 2.183.000 1.651.000 1.855.000 1.456.000
Sum omløpsmidler 6.185.000 6.239.000 5.487.000 5.617.000 4.841.000
Sum eiendeler 6.913.000 7.017.000 6.393.000 6.032.000 5.443.000
Sum opptjent egenkapital 4.794.000 5.046.000 4.261.000 3.353.000 3.473.000
Sum egenkapital 4.894.000 5.146.000 4.361.000 3.453.000 3.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 0 3.000 0 0
Leverandørgjeld 935.000 655.000 885.000 409.000 995.000
Betalbar skatt 40.000 252.000 281.000 329.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 350.000 346.000 293.000 371.000 340.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 660.000 619.000 570.000 470.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 1.985.000 1.872.000 2.029.000 2.579.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 6.912.000 7.018.000 6.393.000 6.032.000 5.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.200.000 4.367.000 3.458.000 3.038.000 2.970.000
Likviditetsgrad 1 3 3.3 2.7 2.2 2.6
Likviditetsgrad 2 1 1.6 1.2 1.3 1.3
Soliditet 70.8 73.3 68.2 57.2 65.6
Resultatgrad 2.2 6.5 7.3 7.2 1.8
Rentedekningsgrad 6.2 22.3 15.9 23.8 16.6
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.5 15.4 19.9 20.9 6.4
Signatur
02.03.2020
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
02.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
KLEVEN OLE JAKOB
PROKURA HVER FOR SEG
WANG-NORDERUD TONE
PROKURA HVER FOR SEG
KLEVEN BODIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Jakob KlevenStyreleder61
Kjersti KlevenStyremedlem52
Bente KlevenStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Jakob Kleven100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00