Aktivitetshuset Staals As
Juridisk navn:  Aktivitetshuset Staals As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95119393
Myrsethveien 4D Stasjonsveien 21 Fax: 63818821
1467 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 961890888
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 09.09.1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,55%
Resultat  
  
22,92%
Egenkapital  
  
-785,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.774.000 2.705.000 2.214.000 1.930.000 1.620.000
Resultat: -111.000 -144.000 -146.000 44.000 90.000
Egenkapital: -96.000 14.000 123.000 269.000 225.000
Regnskap for Aktivitetshuset Staals As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.774.000 2.705.000 2.214.000 1.930.000 1.620.000
Driftskostnader -2.780.000 -2.768.000 -2.356.000 -1.883.000 -1.530.000
Driftsresultat -6.000 -64.000 -143.000 47.000 90.000
Finansinntekter 5.000 1.000 5.000 8.000 1.000
Finanskostnader -110.000 -82.000 -8.000 -12.000 -1.000
Finans -105.000 -81.000 -3.000 -4.000 0
Resultat før skatt -111.000 -144.000 -146.000 44.000 90.000
Skattekostnad 0 -17.000 0 0 -40.000
Årsresultat -111.000 -162.000 -146.000 44.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.871.000 1.862.000 588.000 594.000 842.000
Sum omløpsmidler 230.000 224.000 211.000 -16.000 19.000
Sum eiendeler 2.101.000 2.086.000 799.000 578.000 861.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 -136.000 23.000 169.000 125.000
Sum egenkapital -96.000 14.000 123.000 269.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 1.694.000 1.888.000 445.000 166.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 184.000 231.000 144.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 2.102.000 2.086.000 799.000 579.000 861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.757.000 1.925.000 1.732.000 1.930.000 1.620.000
Andre inntekter 1.017.000 779.000 482.000 0 0
Driftsinntekter 2.774.000 2.705.000 2.214.000 1.930.000 1.620.000
Varekostnad -177.000 -264.000 -157.000 -26.000 -25.000
Lønninger -1.176.000 -1.224.000 -1.098.000 -707.000 -655.000
Avskrivning -382.000 -465.000 -141.000 -124.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.045.000 -815.000 -960.000 -1.026.000 -806.000
Driftskostnader -2.780.000 -2.768.000 -2.356.000 -1.883.000 -1.530.000
Driftsresultat -6.000 -64.000 -143.000 47.000 90.000
Finansinntekter 5.000 1.000 5.000 8.000 1.000
Finanskostnader -110.000 -82.000 -8.000 -12.000 -1.000
Finans -105.000 -81.000 -3.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -162.000 -146.000 44.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.871.000 1.860.000 588.000 592.000 177.000
Sum varige driftsmidler 1.871.000 1.860.000 588.000 592.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 0 2.000 545.000
Sum anleggsmidler 1.871.000 1.862.000 588.000 594.000 842.000
Varebeholdning 8.000 7.000 0 0 0
Kundefordringer 98.000 98.000 27.000 -38.000 1.000
Andre fordringer 105.000 85.000 115.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 34.000 68.000 14.000 9.000
Sum omløpsmidler 230.000 224.000 211.000 -16.000 19.000
Sum eiendeler 2.101.000 2.086.000 799.000 578.000 861.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 -136.000 23.000 169.000 125.000
Sum egenkapital -96.000 14.000 123.000 269.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.694.000 1.888.000 445.000 166.000 519.000
Leverandørgjeld 145.000 1.000 69.000 39.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 149.000 66.000 42.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 34.000 96.000 64.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 184.000 231.000 144.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 2.102.000 2.086.000 799.000 579.000 861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -274.000 40.000 -20.000 -160.000 -98.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.2 0.9 -0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 1.2 0.9 -0.1 0.2
Soliditet -4.6 0.7 15.4 46.5 26.1
Resultatgrad -0.2 -2.4 -6.5 2.4 5.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.8 -17.9 4.6 91.0
Gjeldsgrad -22.9 1 5.5 1.2 2.8
Total kapitalrentabilitet -17.3 9.5 10.6
Signatur
05.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Evy Kathrine AadnekvamStyremedlem76
Erik VangeStyremedlem53
Christin Helén SkogenStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
John aadnekvam100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00