Bøvågen Industri AS
Juridisk navn:  Bøvågen Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 134 Rådhusvegen 1 Fax:
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 991475214
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 14.06.2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-750%
Egenkapital  
  
37,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -117.000 18.000 -164.000 -145.000 -232.000
Egenkapital: -546.000 -879.000 -898.000 -1.011.000 -1.083.000
Regnskap for Bøvågen Industri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 71.000 -7.000 -9.000 -89.000
Driftsresultat -18.000 71.000 -7.000 -9.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 5.000 0 0
Finanskostnader -100.000 -52.000 -162.000 -136.000 -142.000
Finans -100.000 -52.000 -157.000 -136.000 -142.000
Resultat før skatt -117.000 18.000 -164.000 -145.000 -232.000
Skattekostnad 0 0 67.000 54.000 0
Årsresultat -117.000 18.000 -98.000 -91.000 -232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000
Sum omløpsmidler 18.000 541.000 506.000 224.000 11.000
Sum eiendeler 2.347.000 2.870.000 2.835.000 2.553.000 2.340.000
Sum opptjent egenkapital -1.070.000 -1.403.000 -1.422.000 -1.324.000 -1.233.000
Sum egenkapital -546.000 -879.000 -898.000 -1.011.000 -1.083.000
Sum langsiktig gjeld 2.888.000 3.735.000 3.732.000 3.561.000 3.421.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 15.000 2.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.348.000 2.871.000 2.836.000 2.554.000 2.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 71.000 -7.000 -9.000 -89.000
Driftskostnader -18.000 71.000 -7.000 -9.000 -89.000
Driftsresultat -18.000 71.000 -7.000 -9.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 5.000 0 0
Finanskostnader -100.000 -52.000 -162.000 -136.000 -142.000
Finans -100.000 -52.000 -157.000 -136.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 18.000 -98.000 -91.000 -232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000 2.329.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 80.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 1.000 6.000 7.000 11.000
Sum omløpsmidler 18.000 541.000 506.000 224.000 11.000
Sum eiendeler 2.347.000 2.870.000 2.835.000 2.553.000 2.340.000
Sum opptjent egenkapital -1.070.000 -1.403.000 -1.422.000 -1.324.000 -1.233.000
Sum egenkapital -546.000 -879.000 -898.000 -1.011.000 -1.083.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.888.000 3.735.000 3.732.000 3.561.000 3.421.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 15.000 2.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 15.000 2.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.348.000 2.871.000 2.836.000 2.554.000 2.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 526.000 504.000 220.000 7.000
Likviditetsgrad 1 3 36.1 2 5 2.8
Likviditetsgrad 2 3 36.1 2 5 2.8
Soliditet -23.3 -30.6 -31.7 -39.6 -46.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 1.4 -0.1 -0.6
Gjeldsgrad -5.3 -4.3 -4.2 -3.5 -3.2
Total kapitalrentabilitet -0.8 2.5 -0.1 -0.4 -3.8
Signatur
25.05.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Leon KnutsenStyreleder55
Gudmund Jonny KnutsenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
X Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00