Saga Autoprotect AS
Juridisk navn:  Saga Autoprotect AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22302240
Østre Aker Vei 209 Østre Aker Vei 209 Fax: 22308732
0975 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune: www.sagaautoprotect.no
Oslo Oslo
Org.nr: 961627478
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 20.03.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,82%
Resultat  
  
37,17%
Egenkapital  
  
3,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 42.508.000 39.061.000 35.081.000 36.067.000 35.127.000
Resultat: 155.000 113.000 721.000 508.000 704.000
Egenkapital: 3.536.000 3.418.000 3.314.000 2.775.000 2.420.000
Regnskap for Saga Autoprotect AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42.508.000 39.061.000 35.081.000 36.067.000 35.127.000
Driftskostnader -42.257.000 -39.012.000 -34.284.000 -35.443.000 -34.283.000
Driftsresultat 252.000 49.000 796.000 624.000 844.000
Finansinntekter 12.000 177.000 47.000 50.000 35.000
Finanskostnader -110.000 -112.000 -121.000 -166.000 -174.000
Finans -98.000 65.000 -74.000 -116.000 -139.000
Resultat før skatt 155.000 113.000 721.000 508.000 704.000
Skattekostnad -37.000 -9.000 -182.000 -153.000 -191.000
Årsresultat 118.000 104.000 539.000 355.000 514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.547.000 5.673.000 5.385.000 4.556.000 4.459.000
Sum omløpsmidler 5.950.000 4.895.000 4.803.000 4.062.000 5.611.000
Sum eiendeler 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000 10.070.000
Sum opptjent egenkapital 3.436.000 3.318.000 3.214.000 2.675.000 2.320.000
Sum egenkapital 3.536.000 3.418.000 3.314.000 2.775.000 2.420.000
Sum langsiktig gjeld 2.512.000 2.656.000 2.795.000 2.928.000 3.045.000
Sum kortsiktig gjeld 5.449.000 4.494.000 4.079.000 2.915.000 4.605.000
Sum gjeld og egenkapital 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000 10.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.657.000 38.767.000 34.800.000 35.796.000 34.848.000
Andre inntekter 851.000 294.000 281.000 271.000 279.000
Driftsinntekter 42.508.000 39.061.000 35.081.000 36.067.000 35.127.000
Varekostnad -35.417.000 -32.161.000 -27.671.000 -29.961.000 -29.231.000
Lønninger -3.320.000 -2.812.000 -2.834.000 -2.657.000 -2.242.000
Avskrivning -354.000 -324.000 -206.000 -149.000 -136.000
Nedskrivning -20.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.146.000 -3.715.000 -3.573.000 -2.676.000 -2.674.000
Driftskostnader -42.257.000 -39.012.000 -34.284.000 -35.443.000 -34.283.000
Driftsresultat 252.000 49.000 796.000 624.000 844.000
Finansinntekter 12.000 177.000 47.000 50.000 35.000
Finanskostnader -110.000 -112.000 -121.000 -166.000 -174.000
Finans -98.000 65.000 -74.000 -116.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 104.000 539.000 355.000 514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 13.000 17.000 108.000 128.000
Fast eiendom 3.851.000 3.851.000 3.851.000 3.851.000 3.851.000
Maskiner anlegg 1.052.000 1.100.000 887.000 218.000 169.000
Driftsløsøre 587.000 670.000 539.000 288.000 221.000
Sum varige driftsmidler 5.490.000 5.620.000 5.278.000 4.357.000 4.241.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 90.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 5.547.000 5.673.000 5.385.000 4.556.000 4.459.000
Varebeholdning 570.000 420.000 596.000 93.000 155.000
Kundefordringer 4.454.000 2.868.000 2.778.000 2.670.000 4.280.000
Andre fordringer 136.000 253.000 127.000 76.000 130.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 791.000 1.354.000 1.302.000 1.223.000 1.045.000
Sum omløpsmidler 5.950.000 4.895.000 4.803.000 4.062.000 5.611.000
Sum eiendeler 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000 10.070.000
Sum opptjent egenkapital 3.436.000 3.318.000 3.214.000 2.675.000 2.320.000
Sum egenkapital 3.536.000 3.418.000 3.314.000 2.775.000 2.420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 166.000 158.000 148.000 130.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 2.512.000 2.656.000 2.795.000 2.928.000 3.045.000
Leverandørgjeld 3.915.000 2.995.000 2.912.000 1.641.000 3.194.000
Betalbar skatt 41.000 5.000 90.000 126.000 187.000
Skyldig offentlige avgifter 325.000 406.000 307.000 322.000 640.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.003.000 929.000 623.000 695.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 5.449.000 4.494.000 4.079.000 2.915.000 4.605.000
Sum gjeld og egenkapital 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000 10.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 501.000 401.000 724.000 1.147.000 1.006.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.4 1.2
Soliditet 30.8 32.3 32.5 32.2 24.0
Resultatgrad 0.6 0.1 2.3 1.7 2.4
Rentedekningsgrad 2.3 0.4 6.6 4.1 5.1
Gjeldsgrad 2.3 2.1 2.1 2.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 2.3 2.1 8.3 7.8 8.7
Signatur
23.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
KRISTIANSEN THOMAS
KRISTIANSEN PER
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas KristiansenStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Kristiansen70.0073
Thomas Kristiansen30.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00