Luster Mekaniske Industri AS
Juridisk navn:  Luster Mekaniske Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57682240
Gaupnegrandane 39 Gaupnegrandane 39 Fax: 57682250
6868 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune: www.lmi-as.no
Vestland Luster
Org.nr: 961194725
Aksjekapital: 5.861.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 28.12.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
50,07%
Resultat  
  
175,93%
Egenkapital  
  
12,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000 87.939.000
Resultat: 3.120.000 -4.109.000 -7.425.000 1.222.000 4.176.000
Egenkapital: 21.104.000 18.712.000 18.800.000 12.939.000 5.514.000
Regnskap for Luster Mekaniske Industri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000 87.939.000
Driftskostnader -53.126.000 -40.979.000 -36.801.000 -50.116.000 -83.445.000
Driftsresultat 3.425.000 -3.298.000 -6.812.000 1.584.000 4.494.000
Finansinntekter 0 120.000 2.000 9.000 9.000
Finanskostnader -305.000 -930.000 -616.000 -371.000 -327.000
Finans -305.000 -810.000 -614.000 -362.000 -318.000
Resultat før skatt 3.120.000 -4.109.000 -7.425.000 1.222.000 4.176.000
Skattekostnad -727.000 956.000 1.677.000 -453.000 -1.143.000
Årsresultat 2.392.000 -3.152.000 -5.748.000 769.000 3.033.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.611.000 13.741.000 13.529.000 15.724.000 15.221.000
Sum omløpsmidler 49.115.000 57.114.000 79.066.000 29.296.000 18.011.000
Sum eiendeler 61.726.000 70.855.000 92.595.000 45.020.000 33.232.000
Sum opptjent egenkapital 10.576.000 8.183.000 8.271.000 2.410.000 -347.000
Sum egenkapital 21.104.000 18.712.000 18.800.000 12.939.000 5.514.000
Sum langsiktig gjeld 464.000 373.000 415.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.159.000 51.770.000 73.381.000 32.081.000 27.718.000
Sum gjeld og egenkapital 61.727.000 70.854.000 92.595.000 45.019.000 33.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000 87.939.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 56.551.000 37.682.000 29.988.000 51.700.000 87.939.000
Varekostnad -14.997.000 -2.935.000 -1.619.000 -8.615.000 -37.622.000
Lønninger -27.489.000 -27.505.000 -25.254.000 -31.151.000 -34.092.000
Avskrivning -1.946.000 -2.169.000 -2.157.000 -2.255.000 -2.283.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.694.000 -8.370.000 -7.771.000 -8.095.000 -9.448.000
Driftskostnader -53.126.000 -40.979.000 -36.801.000 -50.116.000 -83.445.000
Driftsresultat 3.425.000 -3.298.000 -6.812.000 1.584.000 4.494.000
Finansinntekter 0 120.000 2.000 9.000 9.000
Finanskostnader -305.000 -930.000 -616.000 -371.000 -327.000
Finans -305.000 -810.000 -614.000 -362.000 -318.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.392.000 -3.152.000 -5.748.000 769.000 3.033.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.534.000 1.947.000
Fast eiendom 4.505.000 4.624.000 4.850.000 5.090.000 2.358.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.106.000 9.117.000 8.679.000 9.099.000 10.915.000
Sum varige driftsmidler 12.611.000 13.741.000 13.529.000 14.190.000 13.273.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.611.000 13.741.000 13.529.000 15.724.000 15.221.000
Varebeholdning 940.000 801.000 611.000 875.000 838.000
Kundefordringer 26.352.000 35.259.000 28.057.000 13.931.000 15.265.000
Andre fordringer 2.478.000 19.514.000 15.725.000 864.000 696.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 1.539.000 34.674.000 13.626.000 1.211.000
Sum omløpsmidler 49.115.000 57.114.000 79.066.000 29.296.000 18.011.000
Sum eiendeler 61.726.000 70.855.000 92.595.000 45.020.000 33.232.000
Sum opptjent egenkapital 10.576.000 8.183.000 8.271.000 2.410.000 -347.000
Sum egenkapital 21.104.000 18.712.000 18.800.000 12.939.000 5.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 464.000 373.000 415.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 40.231.000 64.829.000 23.738.000 15.226.000
Sum langsiktig gjeld 464.000 373.000 415.000 0 0
Leverandørgjeld 536.000 1.617.000 1.787.000 1.302.000 3.363.000
Betalbar skatt 637.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.184.000 6.692.000 4.356.000 3.482.000 4.642.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.440.000 3.231.000 2.408.000 3.559.000 4.486.000
Sum kortsiktig gjeld 40.159.000 51.770.000 73.381.000 32.081.000 27.718.000
Sum gjeld og egenkapital 61.727.000 70.854.000 92.595.000 45.019.000 33.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.956.000 5.344.000 5.685.000 -2.785.000 -9.707.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.7
Soliditet 34.2 26.4 20.3 28.7 16.6
Resultatgrad 6.1 -8.8 -22.7 3.1 5.1
Rentedekningsgrad 11.2 -3.5 -11.1 4.3 13.8
Gjeldsgrad 1.9 2.8 3.9 2.5 5.0
Total kapitalrentabilitet 5.5 -4.5 -7.4 3.5 13.6
Signatur
24.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Karsten IvarhusStyreleder51
Bjørn NilsenStyremedlem46
Ola Asbjørn OtterhjellStyremedlem44
Helen Øveland NilsenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Onesubsea Processing As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00