Signe Eriksen Helse AS
Juridisk navn:  Signe Eriksen Helse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91823911
Einervegen 3 Einervegen 3 Fax:
2409 Elverum 2409 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 990846669
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 19.01.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Lene Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
47,38%
Egenkapital  
  
28,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.633.000 2.465.000 2.314.000 2.892.000 3.002.000
Egenkapital: 12.824.000 9.992.000 8.352.000 7.541.000 5.667.000
Regnskap for Signe Eriksen Helse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -21.000 -16.000 -6.000 -24.000
Driftsresultat -16.000 -21.000 -16.000 -6.000 -24.000
Finansinntekter 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000 3.026.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000 3.026.000
Resultat før skatt 3.633.000 2.465.000 2.314.000 2.892.000 3.002.000
Skattekostnad -1.000 -25.000 -3.000 -17.000 -17.000
Årsresultat 3.632.000 2.439.000 2.311.000 2.875.000 2.985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 13.364.000 10.564.000 9.595.000 8.299.000 6.225.000
Sum eiendeler 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.499.000 6.425.000
Sum opptjent egenkapital 12.724.000 9.892.000 8.252.000 7.441.000 5.567.000
Sum egenkapital 12.824.000 9.992.000 8.352.000 7.541.000 5.667.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 772.000 1.443.000 956.000 757.000
Sum gjeld og egenkapital 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.498.000 6.425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -21.000 -16.000 -6.000 -24.000
Driftskostnader -16.000 -21.000 -16.000 -6.000 -24.000
Driftsresultat -16.000 -21.000 -16.000 -6.000 -24.000
Finansinntekter 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000 3.026.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000 3.026.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.000.000 -800.000
Årsresultat 3.632.000 2.439.000 2.311.000 2.875.000 2.985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.720.000 5.280.000 270.000 20.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.876.000 3.876.000 3.430.000 630.000 630.000
Kasse, bank 6.768.000 1.408.000 5.895.000 7.649.000 5.575.000
Sum omløpsmidler 13.364.000 10.564.000 9.595.000 8.299.000 6.225.000
Sum eiendeler 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.499.000 6.425.000
Sum opptjent egenkapital 12.724.000 9.892.000 8.252.000 7.441.000 5.567.000
Sum egenkapital 12.824.000 9.992.000 8.352.000 7.541.000 5.667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 8.000 0 0 5.000
Betalbar skatt 1.000 25.000 4.000 17.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -65.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 772.000 1.443.000 956.000 757.000
Sum gjeld og egenkapital 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.498.000 6.425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.624.000 9.792.000 8.152.000 7.343.000 5.468.000
Likviditetsgrad 1 18.1 13.7 6.6 8.7 8.2
Likviditetsgrad 2 18.1 13.7 6.6 8.7 8.3
Soliditet 94.5 92.8 85.3 88.7 88.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 26.8 22.9 23.6 34.0 46.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Signe EriksenStyreleder64
Svein Kåre HovdeStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Signe Eriksen100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00