Vollen Marina AS
Juridisk navn:  Vollen Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40141040
Slemmestaadveien 416 Slemmestaadveien 416 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 990920052
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Etableringsdato: 01.02.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
126,8%
Egenkapital  
  
10,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.021.000 1.332.000 2.101.000 1.340.000 1.816.000
Egenkapital: 31.279.000 28.258.000 26.914.000 25.803.000 25.452.000
Regnskap for Vollen Marina AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -41.000 -52.000 -38.000 -39.000 -51.000
Driftsresultat -41.000 -52.000 -38.000 -39.000 -51.000
Finansinntekter 3.067.000 1.385.000 2.140.000 1.382.000 2.407.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -3.000 -541.000
Finans 3.062.000 1.384.000 2.140.000 1.379.000 1.866.000
Resultat før skatt 3.021.000 1.332.000 2.101.000 1.340.000 1.816.000
Skattekostnad 0 13.000 10.000 11.000 -490.000
Årsresultat 3.021.000 1.344.000 2.111.000 1.351.000 1.326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000
Sum omløpsmidler 6.067.000 3.709.000 4.004.000 1.682.000 2.902.000
Sum eiendeler 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.684.000 70.904.000
Sum opptjent egenkapital 6.260.000 3.239.000 1.895.000 784.000 433.000
Sum egenkapital 31.279.000 28.258.000 26.914.000 25.803.000 25.452.000
Sum langsiktig gjeld 40.787.000 41.027.000 41.388.000 41.625.000 43.962.000
Sum kortsiktig gjeld 2.003.000 2.426.000 3.704.000 2.257.000 1.490.000
Sum gjeld og egenkapital 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.685.000 70.904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -52.000 -38.000 -39.000 -51.000
Driftskostnader -41.000 -52.000 -38.000 -39.000 -51.000
Driftsresultat -41.000 -52.000 -38.000 -39.000 -51.000
Finansinntekter 3.067.000 1.385.000 2.140.000 1.382.000 2.407.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -3.000 -541.000
Finans 3.062.000 1.384.000 2.140.000 1.379.000 1.866.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 3.021.000 1.344.000 2.111.000 1.351.000 1.326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000
Sum anleggsmidler 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 3.700.000 3.995.000 1.648.000 2.896.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 9.000 8.000 34.000 5.000
Sum omløpsmidler 6.067.000 3.709.000 4.004.000 1.682.000 2.902.000
Sum eiendeler 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.684.000 70.904.000
Sum opptjent egenkapital 6.260.000 3.239.000 1.895.000 784.000 433.000
Sum egenkapital 31.279.000 28.258.000 26.914.000 25.803.000 25.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.300.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.787.000 41.027.000 41.388.000 41.625.000 43.962.000
Leverandørgjeld 3.000 2.000 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 425.000 703.000 255.000 490.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 700.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.003.000 2.426.000 3.704.000 2.257.000 1.490.000
Sum gjeld og egenkapital 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.685.000 70.904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.064.000 1.283.000 300.000 -575.000 1.412.000
Likviditetsgrad 1 3 1.5 1.1 0.7 1.9
Likviditetsgrad 2 3 1.5 1.1 0.8 2.0
Soliditet 42.2 39.4 37.4 37.0 35.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -8.2 447.7 4.4
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 4.1 1.9 2.9 1.9 3.3
Signatur
06.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Alois LagerStyreleder59
Finn Audun BostadStyremedlem53
Ole-Henrik SkirstadStyremedlem49
Lars-Erik SolvangStyremedlem45
Morten BogerudStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Solholmen AS5.00 
Finn Audun Bostad10.0053
Solvang Holding AS10.00 
Ansimax Adventure & Invest AS10.00 
Sportskameratene AS65.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00