Spor Og Jernbaneservice AS
Juridisk navn:  Spor Og Jernbaneservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48285992
Kalnesveien 5 Ørnekuppveien 73 Fax:
1712 Grålum 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 990713863
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 23.11.2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,09%
Resultat  
  
98,5%
Egenkapital  
  
-3,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.925.000 16.711.000
Resultat: -7.000 -467.000 -1.276.000 3.441.000 -746.000
Egenkapital: -165.000 -159.000 309.000 1.611.000 -1.774.000
Regnskap for Spor Og Jernbaneservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.925.000 16.711.000
Driftskostnader -4.340.000 -6.617.000 -9.299.000 -15.377.000 -17.336.000
Driftsresultat 50.000 -426.000 -1.196.000 3.547.000 -626.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 12.000
Finanskostnader -57.000 -42.000 -80.000 -107.000 -131.000
Finans -57.000 -42.000 -80.000 -106.000 -119.000
Resultat før skatt -7.000 -467.000 -1.276.000 3.441.000 -746.000
Skattekostnad 0 0 -26.000 -56.000 0
Årsresultat -7.000 -467.000 -1.302.000 3.384.000 -746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 345.000 520.000 1.857.000 1.259.000
Sum omløpsmidler 597.000 780.000 1.807.000 2.899.000 2.164.000
Sum eiendeler 773.000 1.125.000 2.327.000 4.756.000 3.423.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -261.000 207.000 1.509.000 -1.876.000
Sum egenkapital -165.000 -159.000 309.000 1.611.000 -1.774.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 256.000 437.000 610.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 1.028.000 1.580.000 2.535.000 4.129.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 1.125.000 2.326.000 4.756.000 3.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.799.000 16.711.000
Andre inntekter 0 0 0 126.000 0
Driftsinntekter 4.390.000 6.191.000 8.103.000 18.925.000 16.711.000
Varekostnad -309.000 -414.000 -1.518.000 -1.186.000 -116.000
Lønninger -3.196.000 -4.634.000 -5.822.000 -11.279.000 -14.528.000
Avskrivning -69.000 -205.000 -286.000 -329.000 -348.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -766.000 -1.364.000 -1.673.000 -2.583.000 -2.344.000
Driftskostnader -4.340.000 -6.617.000 -9.299.000 -15.377.000 -17.336.000
Driftsresultat 50.000 -426.000 -1.196.000 3.547.000 -626.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 12.000
Finanskostnader -57.000 -42.000 -80.000 -107.000 -131.000
Finans -57.000 -42.000 -80.000 -106.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -467.000 -1.302.000 3.384.000 -746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 26.000 0
Fast eiendom 0 0 0 1.200.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 92.000 297.000 583.000 1.196.000
Sum varige driftsmidler 24.000 92.000 297.000 1.783.000 1.196.000
Sum finansielle anleggsmidler 152.000 253.000 222.000 47.000 63.000
Sum anleggsmidler 176.000 345.000 520.000 1.857.000 1.259.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 456.000 601.000 1.011.000 1.769.000 2.031.000
Andre fordringer 57.000 23.000 44.000 36.000 127.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 156.000 752.000 1.094.000 6.000
Sum omløpsmidler 597.000 780.000 1.807.000 2.899.000 2.164.000
Sum eiendeler 773.000 1.125.000 2.327.000 4.756.000 3.423.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -261.000 207.000 1.509.000 -1.876.000
Sum egenkapital -165.000 -159.000 309.000 1.611.000 -1.774.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 329.000 54.000 0 0 260.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 256.000 437.000 610.000 1.068.000
Leverandørgjeld 46.000 84.000 530.000 152.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 83.000 0
Skyldig offentlige avgifter 264.000 464.000 605.000 1.246.000 2.356.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 426.000 445.000 1.054.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 1.028.000 1.580.000 2.535.000 4.129.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 1.125.000 2.326.000 4.756.000 3.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -227.000 -248.000 227.000 364.000 -1.965.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1.1 1.1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.1 1.2 0.6
Soliditet -21.3 -14.1 13.3 33.9 -51.8
Resultatgrad 1.1 -6.9 -14.8 18.7 -3.7
Rentedekningsgrad 0.9 -10.1 -14.9 33.2 -4.7
Gjeldsgrad -5.7 -8.1 6.5 2.0 -2.9
Total kapitalrentabilitet 6.5 -37.9 -51.4 74.6 -17.9
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Raymond KristoffersenStyreleder62
Kristin KarlsøenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristin Karlsøen50.0058
Tom Raymond Kristoffersen50.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00