Nen-Produkter AS
Juridisk navn:  Nen-Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001260
Postboks 24 Strykerveien 11 Fax: 69325400
1650 Sellebakk 1650 Sellebakk
Fylke: Kommune: www.nen.no
Viken Fredrikstad
Org.nr: 836874412
Aksjekapital: 8.700.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 05.03.1985
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,16%
Resultat  
  
-9,21%
Egenkapital  
  
1,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 145.578.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000 168.779.000
Resultat: 5.924.000 6.525.000 3.019.000 -4.008.000 -2.472.000
Egenkapital: 37.806.000 37.214.000 35.237.000 33.018.000 36.088.000
Regnskap for Nen-Produkter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 145.578.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000 168.779.000
Driftskostnader -139.698.000 -135.874.000 -155.976.000 -169.459.000 -171.100.000
Driftsresultat 5.881.000 6.626.000 3.331.000 -3.672.000 -2.321.000
Finansinntekter 89.000 29.000 9.000 8.000 119.000
Finanskostnader -46.000 -129.000 -321.000 -343.000 -270.000
Finans 43.000 -100.000 -312.000 -335.000 -151.000
Resultat før skatt 5.924.000 6.525.000 3.019.000 -4.008.000 -2.472.000
Skattekostnad -1.332.000 -1.549.000 -800.000 937.000 658.000
Årsresultat 4.593.000 4.977.000 2.219.000 -3.070.000 -1.814.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.613.000 12.096.000 16.863.000 21.012.000 24.443.000
Sum omløpsmidler 46.173.000 41.778.000 32.840.000 37.112.000 39.372.000
Sum eiendeler 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000 63.815.000
Sum opptjent egenkapital 29.106.000 28.514.000 26.537.000 24.318.000 27.388.000
Sum egenkapital 37.806.000 37.214.000 35.237.000 33.018.000 36.088.000
Sum langsiktig gjeld 759.000 1.767.000 2.926.000 5.312.000 7.637.000
Sum kortsiktig gjeld 17.221.000 14.893.000 11.540.000 19.794.000 20.090.000
Sum gjeld og egenkapital 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000 63.815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.375.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000 168.779.000
Andre inntekter 1.203.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 145.578.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000 168.779.000
Varekostnad -106.337.000 -102.136.000 -113.641.000 -129.040.000 -127.113.000
Lønninger -16.590.000 -16.294.000 -17.210.000 -18.288.000 -19.976.000
Avskrivning -2.791.000 -3.848.000 -3.898.000 -4.368.000 -4.683.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.387.000 -17.308.000 -16.719.000 -19.448.000 -20.411.000
Driftskostnader -139.698.000 -135.874.000 -155.976.000 -169.459.000 -171.100.000
Driftsresultat 5.881.000 6.626.000 3.331.000 -3.672.000 -2.321.000
Finansinntekter 89.000 29.000 9.000 8.000 119.000
Finanskostnader -46.000 -129.000 -321.000 -343.000 -270.000
Finans 43.000 -100.000 -312.000 -335.000 -151.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.593.000 4.977.000 2.219.000 -3.070.000 -1.814.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 920.000 1.719.000 782.000
Fast eiendom 165.000 199.000 199.000 199.000 203.000
Maskiner anlegg 9.448.000 11.896.000 15.744.000 19.094.000 23.459.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.613.000 12.096.000 15.944.000 19.293.000 23.661.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.613.000 12.096.000 16.863.000 21.012.000 24.443.000
Varebeholdning 19.561.000 18.161.000 13.057.000 17.550.000 16.089.000
Kundefordringer 12.385.000 13.400.000 17.824.000 16.929.000 18.592.000
Andre fordringer 870.000 1.234.000 1.424.000 267.000 1.405.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.357.000 8.983.000 535.000 2.366.000 3.287.000
Sum omløpsmidler 46.173.000 41.778.000 32.840.000 37.112.000 39.372.000
Sum eiendeler 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000 63.815.000
Sum opptjent egenkapital 29.106.000 28.514.000 26.537.000 24.318.000 27.388.000
Sum egenkapital 37.806.000 37.214.000 35.237.000 33.018.000 36.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 759.000 454.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 155.000 6.854.000 3.160.000
Sum langsiktig gjeld 759.000 1.767.000 2.926.000 5.312.000 7.637.000
Leverandørgjeld 6.683.000 6.237.000 6.527.000 8.228.000 13.450.000
Betalbar skatt 1.027.000 175.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.388.000 3.666.000 3.302.000 1.712.000 1.553.000
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.123.000 1.815.000 1.555.000 2.999.000 1.927.000
Sum kortsiktig gjeld 17.221.000 14.893.000 11.540.000 19.794.000 20.090.000
Sum gjeld og egenkapital 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000 63.815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.952.000 26.885.000 21.300.000 17.318.000 19.282.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.8 2.8 1.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.7 1.0 1.2
Soliditet 67.8 69.1 70.9 56.8 56.6
Resultatgrad 4 4.6 2.1 -2.2 -1.4
Rentedekningsgrad 127.8 51.4 10.4 -10.7 -8.2
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.7 12.4 6.7 -6.3 -3.5
Signatur
26.02.2016
3 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
GUDESEN BETH MENTZEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Arnt TorpStyreleder71
Grete GudesenStyremedlem64
Beth GudesenStyremedlem66
Jon Petter GudesenStyremedlem61
Ann Elisabeth Gudesen TorpStyremedlem71
Svein MentzenStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
MINA MATHILDE GUDESEN1.4027
Lise Gudesen1.5042
Olav Gude Gudesen16.0065
LOTTE GUDESEN2.0038
Hans Gude Gudesen16.0070
G.g. Holding AS12.65 
B.g. Invest AS13.65 
Marthe Emilie Gudesen1.4033
PIA MARTINE HOLEN GUDESEN1.4038
TRULS GUDESEN2.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00