Eventus Consulting Group
Juridisk navn:  Eventus Consulting Group
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55962596
Arbeiderboligen 11 Arbeiderboligen 11 Fax:
5031 Bergen 5031 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990443823
Aksjekapital: -23.000 NOK
Etableringsdato: 02.11.2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-62,53%
Resultat  
  
225,86%
Egenkapital  
  
91,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 172.000 459.000 644.000 576.000 275.000
Resultat: 73.000 -58.000 -41.000 41.000 76.000
Egenkapital: -7.000 -80.000 -23.000 82.000 30.000
Regnskap for Eventus Consulting Group
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 172.000 459.000 644.000 576.000 275.000
Driftskostnader -99.000 -515.000 -667.000 -535.000 -198.000
Driftsresultat 73.000 -55.000 -22.000 42.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -20.000 -1.000 0
Finans 0 -2.000 -20.000 -1.000 0
Resultat før skatt 73.000 -58.000 -41.000 41.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 -12.000 -21.000
Årsresultat 73.000 -58.000 -41.000 30.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 48.000 13.000
Sum omløpsmidler 234.000 198.000 216.000 255.000 113.000
Sum eiendeler 234.000 198.000 216.000 303.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -7.000 -80.000 -23.000 82.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 49.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 278.000 238.000 220.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 198.000 215.000 302.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 647.000 0 275.000
Andre inntekter 172.000 459.000 -3.000 576.000 0
Driftsinntekter 172.000 459.000 644.000 576.000 275.000
Varekostnad -7.000 -113.000 -109.000 -118.000 -88.000
Lønninger -73.000 -190.000 -310.000 -139.000 -5.000
Avskrivning 0 0 -11.000 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -212.000 -237.000 -237.000 -142.000
Driftskostnader -99.000 -515.000 -667.000 -535.000 -198.000
Driftsresultat 73.000 -55.000 -22.000 42.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -20.000 -1.000 0
Finans 0 -2.000 -20.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 -58.000 -41.000 30.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 48.000 13.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 48.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 48.000 13.000
Varebeholdning 17.000 2.000 31.000 6.000 40.000
Kundefordringer 0 0 63.000 0 71.000
Andre fordringer 212.000 136.000 0 98.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 60.000 122.000 150.000 2.000
Sum omløpsmidler 234.000 198.000 216.000 255.000 113.000
Sum eiendeler 234.000 198.000 216.000 303.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -7.000 -80.000 -23.000 82.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 49.000
Leverandørgjeld 30.000 30.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 58.000 12.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 192.000 208.000 157.000 95.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 40.000 24.000 114.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 278.000 238.000 220.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 198.000 215.000 302.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -80.000 -22.000 35.000 66.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.9 1.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.8 1.2 1.6
Soliditet -40.4 -10.7 27.2 23.8
Resultatgrad 42.4 -3.4 7.3 27.6
Rentedekningsgrad -27.5 -1.1 42.0
Gjeldsgrad -34.6 -3.5 -10.3 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 31.1 -27.8 -10.2 13.9 60.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00