Strømsø Fysikalske Institutt DA
Juridisk navn:  Strømsø Fysikalske Institutt DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32896550
Torgeir Vraas Plass 6 Torgeir Vraas Plass 6 Fax: 32896555
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 960253841
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 01.03.1991
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,17%
Resultat  
  
225%
Egenkapital  
  
75,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Resultat: 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Egenkapital: 160.000 91.000 147.000 209.000 345.000
Regnskap for Strømsø Fysikalske Institutt DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Driftskostnader -3.770.000 -3.778.000 -3.692.000 -3.647.000 -3.423.000
Driftsresultat 70.000 -56.000 -63.000 -137.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Sum omløpsmidler 175.000 128.000 169.000 130.000 195.000
Sum eiendeler 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 91.000 -227.000 -171.000 -51.000
Sum egenkapital 160.000 91.000 147.000 209.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 38.000 55.000 31.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Driftsinntekter 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Varekostnad -20.000 0 -2.000 0 0
Lønninger -2.480.000 -2.429.000 -2.336.000 -2.390.000 -2.315.000
Avskrivning -1.000 -31.000 -78.000 -98.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.269.000 -1.318.000 -1.276.000 -1.159.000 -1.028.000
Driftskostnader -3.770.000 -3.778.000 -3.692.000 -3.647.000 -3.423.000
Driftsresultat 70.000 -56.000 -63.000 -137.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 37.000 35.000 53.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 91.000 134.000 77.000 165.000
Sum omløpsmidler 175.000 128.000 169.000 130.000 195.000
Sum eiendeler 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 91.000 -227.000 -171.000 -51.000
Sum egenkapital 160.000 91.000 147.000 209.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 38.000 43.000 23.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 12.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 38.000 55.000 31.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 90.000 114.000 99.000 178.000
Likviditetsgrad 1 11.7 3.4 3.1 4.2 11.5
Likviditetsgrad 2 11.7 3.4 3.1 4.2 11.5
Soliditet 91.4 70.5 72.8 87.1 95.3
Resultatgrad 1.8 -1.5 -1.7 -3.9 -0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.4 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4 -43.4 -31.2 -56.7 -5.2
Signatur
19.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00