Felt Rådgivning Og Holding AS
Juridisk navn:  Felt Rådgivning Og Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48897091
Granstubben 13 Granstubben 13 Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 990365113
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.09.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Updated As
Utvikling:
Omsetning  
  
315,16%
Resultat  
  
92,12%
Egenkapital  
  
-4,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.835.000 442.000 0 0 27.000
Resultat: -43.000 -546.000 -487.000 -386.000 415.000
Egenkapital: 827.000 869.000 1.415.000 1.902.000 2.288.000
Regnskap for Felt Rådgivning Og Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.835.000 442.000 0 0 27.000
Driftskostnader -1.896.000 -973.000 -446.000 -389.000 -274.000
Driftsresultat -60.000 -531.000 -446.000 -389.000 -247.000
Finansinntekter 17.000 5.000 8.000 4.000 661.000
Finanskostnader 0 -20.000 -49.000 0 0
Finans 17.000 -15.000 -41.000 4.000 661.000
Resultat før skatt -43.000 -546.000 -487.000 -386.000 415.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -546.000 -487.000 -386.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 20.000 49.000 65.000
Sum omløpsmidler 1.572.000 1.167.000 1.415.000 1.876.000 2.303.000
Sum eiendeler 1.572.000 1.167.000 1.435.000 1.925.000 2.368.000
Sum opptjent egenkapital 727.000 769.000 1.315.000 1.802.000 2.188.000
Sum egenkapital 827.000 869.000 1.415.000 1.902.000 2.288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 745.000 297.000 20.000 22.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 1.572.000 1.166.000 1.435.000 1.924.000 2.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.710.000 442.000 0 0 27.000
Andre inntekter 125.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.835.000 442.000 0 0 27.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.818.000 -874.000 -366.000 -363.000 -242.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -99.000 -80.000 -26.000 -32.000
Driftskostnader -1.896.000 -973.000 -446.000 -389.000 -274.000
Driftsresultat -60.000 -531.000 -446.000 -389.000 -247.000
Finansinntekter 17.000 5.000 8.000 4.000 661.000
Finanskostnader 0 -20.000 -49.000 0 0
Finans 17.000 -15.000 -41.000 4.000 661.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -546.000 -487.000 -386.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 20.000 49.000 65.000
Sum anleggsmidler 0 0 20.000 49.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 220.000 315.000 0 0 0
Andre fordringer 125.000 0 0 0 752.000
Sum investeringer 50.000 50.000 0 20.000 20.000
Kasse, bank 1.177.000 802.000 1.415.000 1.856.000 1.531.000
Sum omløpsmidler 1.572.000 1.167.000 1.415.000 1.876.000 2.303.000
Sum eiendeler 1.572.000 1.167.000 1.435.000 1.925.000 2.368.000
Sum opptjent egenkapital 727.000 769.000 1.315.000 1.802.000 2.188.000
Sum egenkapital 827.000 869.000 1.415.000 1.902.000 2.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 512.000 186.000 15.000 17.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 111.000 5.000 5.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 745.000 297.000 20.000 22.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 1.572.000 1.166.000 1.435.000 1.924.000 2.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 827.000 870.000 1.395.000 1.854.000 2.222.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.9 70.8 85.3 28.4
Likviditetsgrad 2 2.1 3.9 70.8 85.3 28.5
Soliditet 52.6 74.5 98.6 98.9 96.6
Resultatgrad -3.3 -120.1 -914.8
Rentedekningsgrad -26.6 -9.1
Gjeldsgrad 0.9 0.3 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.7 -45.1 -30.5 -20.0 17.5
Signatur
07.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar EkebergStyreleder62
Stein EndresenStyremedlem67
Bjørg Tone KristoffersenStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
BJØRG TONE F EKEBERG49.00 
Gunnar Ekeberg51.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00