Felt Rådgivning Og Holding AS
Juridisk navn:  Felt Rådgivning Og Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48897091
Granstubben 13 Granstubben 13 Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990365113
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.09.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Updated As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,96%
Resultat  
  
474,42%
Egenkapital  
  
19,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.981.000 1.835.000 442.000 0 0
Resultat: 161.000 -43.000 -546.000 -487.000 -386.000
Egenkapital: 987.000 827.000 869.000 1.415.000 1.902.000
Regnskap for Felt Rådgivning Og Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.981.000 1.835.000 442.000 0 0
Driftskostnader -1.841.000 -1.896.000 -973.000 -446.000 -389.000
Driftsresultat 140.000 -60.000 -531.000 -446.000 -389.000
Finansinntekter 20.000 17.000 5.000 8.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -20.000 -49.000 0
Finans 20.000 17.000 -15.000 -41.000 4.000
Resultat før skatt 161.000 -43.000 -546.000 -487.000 -386.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 -43.000 -546.000 -487.000 -386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 20.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.438.000 1.572.000 1.167.000 1.415.000 1.876.000
Sum eiendeler 1.438.000 1.572.000 1.167.000 1.435.000 1.925.000
Sum opptjent egenkapital 887.000 727.000 769.000 1.315.000 1.802.000
Sum egenkapital 987.000 827.000 869.000 1.415.000 1.902.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 450.000 745.000 297.000 20.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 1.437.000 1.572.000 1.166.000 1.435.000 1.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.107.000 1.710.000 442.000 0 0
Andre inntekter -125.000 125.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.981.000 1.835.000 442.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.776.000 -1.818.000 -874.000 -366.000 -363.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -78.000 -99.000 -80.000 -26.000
Driftskostnader -1.841.000 -1.896.000 -973.000 -446.000 -389.000
Driftsresultat 140.000 -60.000 -531.000 -446.000 -389.000
Finansinntekter 20.000 17.000 5.000 8.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -20.000 -49.000 0
Finans 20.000 17.000 -15.000 -41.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 -43.000 -546.000 -487.000 -386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 20.000 49.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 20.000 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 167.000 220.000 315.000 0 0
Andre fordringer 0 125.000 0 0 0
Sum investeringer 170.000 50.000 50.000 0 20.000
Kasse, bank 1.101.000 1.177.000 802.000 1.415.000 1.856.000
Sum omløpsmidler 1.438.000 1.572.000 1.167.000 1.415.000 1.876.000
Sum eiendeler 1.438.000 1.572.000 1.167.000 1.435.000 1.925.000
Sum opptjent egenkapital 887.000 727.000 769.000 1.315.000 1.802.000
Sum egenkapital 987.000 827.000 869.000 1.415.000 1.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 226.000 512.000 186.000 15.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 225.000 233.000 111.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 450.000 745.000 297.000 20.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 1.437.000 1.572.000 1.166.000 1.435.000 1.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 988.000 827.000 870.000 1.395.000 1.854.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.1 3.9 70.8 85.3
Likviditetsgrad 2 3.2 2.1 3.9 70.8 85.3
Soliditet 68.7 52.6 74.5 98.6 98.9
Resultatgrad 7.1 -3.3 -120.1
Rentedekningsgrad -26.6 -9.1
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.1 -2.7 -45.1 -30.5 -20.0
Signatur
07.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar EkebergStyreleder63
Bjørg Tone Feltstykket EkebergStyremedlem66
Stein EndresenStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
BJØRG TONE F EKEBERG49.00 
Gunnar Ekeberg51.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00