Bekkjarvik Maritime Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Maritime Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082194
Alvamyrvegen 11 Alvamyrvegen 11 Fax: 55082189
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune: www.bekkjarvik.bhg.no
Vestland Austevoll
Org.nr: 990152748
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 02.08.2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bekkjarvik fus barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,49%
Resultat  
  
-71,25%
Egenkapital  
  
8651%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.309.000 16.389.000 11.921.000 11.888.000 11.482.000
Resultat: 903.000 3.141.000 91.000 1.247.000 2.245.000
Egenkapital: 8.751.000 100.000 5.686.000 5.626.000 4.728.000
Regnskap for Bekkjarvik Maritime Fus Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.309.000 16.389.000 11.921.000 11.888.000 11.482.000
Driftskostnader -14.034.000 -13.034.000 -11.602.000 -10.420.000 -9.034.000
Driftsresultat 2.275.000 3.355.000 319.000 1.468.000 2.447.000
Finansinntekter 10.000 7.000 1.000 17.000 44.000
Finanskostnader -1.381.000 -221.000 -229.000 -238.000 -246.000
Finans -1.371.000 -214.000 -228.000 -221.000 -202.000
Resultat før skatt 903.000 3.141.000 91.000 1.247.000 2.245.000
Skattekostnad -217.000 -763.000 -31.000 -349.000 -607.000
Årsresultat 687.000 2.378.000 60.000 898.000 1.638.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.981.000 7.470.000 6.792.000 7.284.000 7.786.000
Sum omløpsmidler 20.911.000 13.198.000 9.951.000 9.680.000 8.604.000
Sum eiendeler 48.892.000 20.668.000 16.743.000 16.964.000 16.390.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 0 5.586.000 5.526.000 4.628.000
Sum egenkapital 8.751.000 100.000 5.686.000 5.626.000 4.728.000
Sum langsiktig gjeld 30.035.000 8.661.000 8.936.000 9.207.000 9.475.000
Sum kortsiktig gjeld 10.107.000 11.906.000 2.119.000 2.131.000 2.186.000
Sum gjeld og egenkapital 48.893.000 20.667.000 16.741.000 16.964.000 16.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.309.000 16.195.000 11.921.000 11.888.000 11.482.000
Andre inntekter 0 195.000 0 0 0
Driftsinntekter 16.309.000 16.389.000 11.921.000 11.888.000 11.482.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.324.000 -11.076.000 -9.521.000 -8.936.000 -7.432.000
Avskrivning -1.022.000 -397.000 -547.000 -547.000 -547.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.688.000 -1.561.000 -1.534.000 -937.000 -1.055.000
Driftskostnader -14.034.000 -13.034.000 -11.602.000 -10.420.000 -9.034.000
Driftsresultat 2.275.000 3.355.000 319.000 1.468.000 2.447.000
Finansinntekter 10.000 7.000 1.000 17.000 44.000
Finanskostnader -1.381.000 -221.000 -229.000 -238.000 -246.000
Finans -1.371.000 -214.000 -228.000 -221.000 -202.000
Konsernbidrag 0 -7.964.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 687.000 2.378.000 60.000 898.000 1.638.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 197.000 218.000 202.000 147.000 103.000
Fast eiendom 27.622.000 7.234.000 6.590.000 6.985.000 7.381.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 18.000 0 151.000 302.000
Sum varige driftsmidler 27.784.000 7.252.000 6.590.000 7.136.000 7.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.981.000 7.470.000 6.792.000 7.284.000 7.786.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.531.000 12.826.000 9.604.000 9.383.000 8.306.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 380.000 372.000 346.000 297.000 298.000
Sum omløpsmidler 20.911.000 13.198.000 9.951.000 9.680.000 8.604.000
Sum eiendeler 48.892.000 20.668.000 16.743.000 16.964.000 16.390.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 0 5.586.000 5.526.000 4.628.000
Sum egenkapital 8.751.000 100.000 5.686.000 5.626.000 4.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 297.000 252.000 209.000 170.000 137.000
Gjeld til kredittinstitutt 780.000 8.744.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.035.000 8.661.000 8.936.000 9.207.000 9.475.000
Leverandørgjeld 7.098.000 363.000 275.000 164.000 221.000
Betalbar skatt 196.000 0 85.000 393.000 635.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 140.000 129.000 109.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.888.000 2.660.000 1.630.000 1.465.000 1.237.000
Sum kortsiktig gjeld 10.107.000 11.906.000 2.119.000 2.131.000 2.186.000
Sum gjeld og egenkapital 48.893.000 20.667.000 16.741.000 16.964.000 16.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.804.000 1.292.000 7.832.000 7.549.000 6.418.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.1 4.7 4.5 3.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.1 4.7 4.6 4.0
Soliditet 17.9 0.5 3 33.2 28.8
Resultatgrad 13.9 20.5 2.7 12.3 21.3
Rentedekningsgrad 1.6 15.2 1.4 6.2 10.1
Gjeldsgrad 4.6 205.7 1.9 2.0 2.5
Total kapitalrentabilitet 4.7 16.3 1.9 8.8 15.2
Signatur
16.08.2017
SIGNATUR
SÆVAREID ELI
Prokurister
03.07.2020
PROKURA
SÆVAREID ELI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eli SævareidStyreleder62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trygge Barnehager AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00