Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55084240
Postboks 33 Bekkjarvik 61 Fax: 55084241
5399 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune: www.bekkjarvik-gjestgi...
Vestland Austevoll
Org.nr: 990027382
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 108
Etableringsdato: 27.06.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,3%
Resultat  
  
167,81%
Egenkapital  
  
18,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.758.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000 25.239.000
Resultat: 1.506.000 -2.221.000 957.000 4.108.000 -1.023.000
Egenkapital: 7.615.000 6.400.000 14.562.000 14.242.000 11.681.000
Regnskap for Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.758.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000 25.239.000
Driftskostnader -32.540.000 -36.290.000 -31.508.000 -30.700.000 -25.224.000
Driftsresultat 2.218.000 -1.428.000 1.857.000 5.166.000 15.000
Finansinntekter 258.000 129.000 19.000 13.000 4.000
Finanskostnader -969.000 -922.000 -919.000 -1.070.000 -1.041.000
Finans -711.000 -793.000 -900.000 -1.057.000 -1.037.000
Resultat før skatt 1.506.000 -2.221.000 957.000 4.108.000 -1.023.000
Skattekostnad -291.000 571.000 -237.000 -1.047.000 235.000
Årsresultat 1.215.000 -1.649.000 720.000 3.061.000 -788.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.230.000 18.951.000 29.539.000 29.871.000 30.691.000
Sum omløpsmidler 10.648.000 7.810.000 5.624.000 6.306.000 1.688.000
Sum eiendeler 28.878.000 26.761.000 35.163.000 36.177.000 32.379.000
Sum opptjent egenkapital 4.645.000 3.430.000 9.062.000 8.742.000 6.181.000
Sum egenkapital 7.615.000 6.400.000 14.562.000 14.242.000 11.681.000
Sum langsiktig gjeld 17.747.000 16.068.000 16.344.000 17.368.000 18.173.000
Sum kortsiktig gjeld 3.516.000 4.292.000 4.257.000 4.566.000 2.525.000
Sum gjeld og egenkapital 28.878.000 26.760.000 35.163.000 36.176.000 32.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.608.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000 25.239.000
Andre inntekter 150.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.758.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000 25.239.000
Varekostnad -7.357.000 -7.983.000 -7.940.000 -7.818.000 -5.642.000
Lønninger -15.417.000 -16.194.000 -13.914.000 -13.630.000 -11.322.000
Avskrivning -860.000 -762.000 -1.006.000 -959.000 -947.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.906.000 -11.351.000 -8.648.000 -8.293.000 -7.313.000
Driftskostnader -32.540.000 -36.290.000 -31.508.000 -30.700.000 -25.224.000
Driftsresultat 2.218.000 -1.428.000 1.857.000 5.166.000 15.000
Finansinntekter 258.000 129.000 19.000 13.000 4.000
Finanskostnader -969.000 -922.000 -919.000 -1.070.000 -1.041.000
Finans -711.000 -793.000 -900.000 -1.057.000 -1.037.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 0 0
Årsresultat 1.215.000 -1.649.000 720.000 3.061.000 -788.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.129.000 17.684.000 28.162.000 28.917.000 29.672.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.099.000 1.265.000 1.376.000 953.000 1.019.000
Sum varige driftsmidler 18.229.000 18.950.000 29.538.000 29.870.000 30.690.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 18.230.000 18.951.000 29.539.000 29.871.000 30.691.000
Varebeholdning 889.000 1.107.000 603.000 369.000 189.000
Kundefordringer 586.000 719.000 469.000 554.000 794.000
Andre fordringer 4.700.000 4.663.000 497.000 0 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.473.000 1.321.000 4.054.000 5.383.000 606.000
Sum omløpsmidler 10.648.000 7.810.000 5.624.000 6.306.000 1.688.000
Sum eiendeler 28.878.000 26.761.000 35.163.000 36.177.000 32.379.000
Sum opptjent egenkapital 4.645.000 3.430.000 9.062.000 8.742.000 6.181.000
Sum egenkapital 7.615.000 6.400.000 14.562.000 14.242.000 11.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.485.000 1.194.000 1.843.000 1.878.000 1.669.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.747.000 16.068.000 16.344.000 17.368.000 18.173.000
Leverandørgjeld 465.000 1.163.000 912.000 649.000 629.000
Betalbar skatt 0 0 273.000 838.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.079.000 857.000 777.000 1.492.000 771.000
Utbytte 0 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.972.000 2.272.000 2.296.000 1.587.000 1.125.000
Sum kortsiktig gjeld 3.516.000 4.292.000 4.257.000 4.566.000 2.525.000
Sum gjeld og egenkapital 28.878.000 26.760.000 35.163.000 36.176.000 32.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.132.000 3.518.000 1.367.000 1.740.000 -837.000
Likviditetsgrad 1 3 1.8 1.3 1.4 0.7
Likviditetsgrad 2 2.8 1.6 1.2 1.4 0.6
Soliditet 26.4 23.9 41.4 39.4 36.1
Resultatgrad 6.4 -4.1 5.6 14.4 0.1
Rentedekningsgrad 2.3 -1.5 2 4.8 0.0
Gjeldsgrad 2.8 3.2 1.4 1.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 8.6 -4.9 5.3 14.3 0.1
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein JohannessenStyreleder67
Asta Grasdal JohannessenStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
REGINE JOHANNESSEN20.0024
ASTA GRASDAL JOHANNESSEN20.0060
ARNT JOHANNESSEN20.0035
Ørjan Johannessen20.0035
Øystein Johannessen20.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00