Gan Gjerdeservice AS
Juridisk navn:  Gan Gjerdeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40492372
Glimmerveien 46 Glimmerveien 46 Fax:
1903 Gan 1903 Gan
Fylke: Kommune: www.gan-gjerdeservice....
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989938126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 30.05.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iq Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,42%
Resultat  
  
75,07%
Egenkapital  
  
30,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.061.000 4.502.000 4.624.000 3.446.000 4.201.000
Resultat: 597.000 341.000 480.000 -234.000 217.000
Egenkapital: 686.000 525.000 517.000 457.000 632.000
Regnskap for Gan Gjerdeservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.061.000 4.502.000 4.624.000 3.446.000 4.201.000
Driftskostnader -4.444.000 -4.126.000 -4.131.000 -3.664.000 -3.959.000
Driftsresultat 617.000 375.000 493.000 -218.000 241.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -35.000 -14.000 -16.000 -25.000
Finans -20.000 -34.000 -13.000 -15.000 -24.000
Resultat før skatt 597.000 341.000 480.000 -234.000 217.000
Skattekostnad -136.000 -82.000 -120.000 58.000 -58.000
Årsresultat 461.000 259.000 360.000 -175.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 503.000 554.000 536.000 271.000 348.000
Sum omløpsmidler 1.810.000 1.495.000 1.508.000 902.000 1.269.000
Sum eiendeler 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.173.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 577.000 416.000 408.000 348.000 523.000
Sum egenkapital 686.000 525.000 517.000 457.000 632.000
Sum langsiktig gjeld 372.000 473.000 370.000 156.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 1.255.000 1.051.000 1.157.000 559.000 694.000
Sum gjeld og egenkapital 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.172.000 1.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.969.000 4.456.000 4.544.000 3.446.000 4.201.000
Andre inntekter 92.000 47.000 80.000 0 0
Driftsinntekter 5.061.000 4.502.000 4.624.000 3.446.000 4.201.000
Varekostnad -1.920.000 -1.604.000 -1.741.000 -1.407.000 -1.697.000
Lønninger -2.019.000 -2.014.000 -1.780.000 -1.826.000 -1.812.000
Avskrivning -99.000 -90.000 -72.000 -74.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -418.000 -538.000 -357.000 -365.000
Driftskostnader -4.444.000 -4.126.000 -4.131.000 -3.664.000 -3.959.000
Driftsresultat 617.000 375.000 493.000 -218.000 241.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -35.000 -14.000 -16.000 -25.000
Finans -20.000 -34.000 -13.000 -15.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -250.000 -300.000 0 -150.000
Årsresultat 461.000 259.000 360.000 -175.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 59.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 554.000 532.000 212.000 348.000
Sum varige driftsmidler 503.000 554.000 532.000 212.000 348.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 503.000 554.000 536.000 271.000 348.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.253.000 567.000 164.000 448.000 328.000
Andre fordringer 65.000 51.000 19.000 39.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 492.000 877.000 1.325.000 415.000 904.000
Sum omløpsmidler 1.810.000 1.495.000 1.508.000 902.000 1.269.000
Sum eiendeler 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.173.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 577.000 416.000 408.000 348.000 523.000
Sum egenkapital 686.000 525.000 517.000 457.000 632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 20.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 372.000 473.000 370.000 156.000 290.000
Leverandørgjeld 285.000 228.000 309.000 161.000 82.000
Betalbar skatt 133.000 59.000 65.000 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 313.000 292.000 287.000 206.000 252.000
Utbytte -300.000 -250.000 -300.000 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 223.000 223.000 196.000 192.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 1.255.000 1.051.000 1.157.000 559.000 694.000
Sum gjeld og egenkapital 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.172.000 1.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 444.000 351.000 343.000 575.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.7 1.9
Soliditet 29.7 25.6 25.3 39.0 39.1
Resultatgrad 12.2 8.3 10.7 -6.3 5.7
Rentedekningsgrad 30.9 10.7 35.2 -13.6 9.7
Gjeldsgrad 2.4 2.9 3 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 26.7 18.4 24.2 -18.5 15.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Henning KarlssonStyreleder50
Bente BergStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Henning Karlsson100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00