Onkel Skrue Kapital AS
Juridisk navn:  Onkel Skrue Kapital AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skyttaveien 56A Skyttaveien 56A Fax:
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 989882325
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.03.2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -9.000 -8.000 0 -1.000
Egenkapital: 15.000 15.000 24.000 32.000 32.000
Regnskap for Onkel Skrue Kapital AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 -9.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 -1.000
Finans 0 -9.000 -8.000 0 -1.000
Resultat før skatt 0 -9.000 -8.000 0 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -9.000 -8.000 0 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 150.000 150.000 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum eiendeler 110.000 110.000 150.000 150.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -77.000 -68.000 -68.000
Sum egenkapital 15.000 15.000 24.000 32.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 95.000 126.000 118.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 109.000 149.000 150.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 -9.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 -1.000
Finans 0 -9.000 -8.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -9.000 -8.000 0 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 150.000 150.000 0
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 150.000 150.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum eiendeler 110.000 110.000 150.000 150.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -77.000 -68.000 -68.000
Sum egenkapital 15.000 15.000 24.000 32.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 95.000 126.000 118.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 95.000 126.000 118.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 109.000 149.000 150.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 -95.000 -126.000 -118.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 1.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 1.5
Soliditet 13.6 13.6 1 21.3 32.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0.0
Gjeldsgrad 6.3 6.3 5.3 3.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 0 -8.2 0 0.0 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Jørgen EngebretsenStyreleder52
Mette MoldestadStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mette Moldestad50.0049
Ole Jørgen Engebretsen50.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00