Gule Landbrukseiendom AS
Juridisk navn:  Gule Landbrukseiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99532260
Gule Gule Fax:
6430 Bud 6430 Bud
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 989699342
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 21.03.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-40,98%
Egenkapital  
  
1,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.064.000 1.064.000 1.064.000 964.000 974.000
Resultat: 36.000 61.000 0 6.000 4.000
Egenkapital: 1.549.000 1.527.000 1.487.000 1.494.000 1.503.000
Regnskap for Gule Landbrukseiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.064.000 1.064.000 1.064.000 964.000 974.000
Driftskostnader -742.000 -687.000 -722.000 -595.000 -576.000
Driftsresultat 323.000 377.000 342.000 368.000 397.000
Finansinntekter 9.000 7.000 9.000 16.000 18.000
Finanskostnader -296.000 -323.000 -351.000 -379.000 -412.000
Finans -287.000 -316.000 -342.000 -363.000 -394.000
Resultat før skatt 36.000 61.000 0 6.000 4.000
Skattekostnad -14.000 -21.000 -7.000 -15.000 -1.000
Årsresultat 22.000 40.000 -7.000 -10.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.093.000 6.591.000 6.995.000 7.401.000 7.881.000
Sum omløpsmidler 480.000 474.000 430.000 483.000 442.000
Sum eiendeler 6.573.000 7.065.000 7.425.000 7.884.000 8.323.000
Sum opptjent egenkapital -451.000 -473.000 -513.000 -506.000 -497.000
Sum egenkapital 1.549.000 1.527.000 1.487.000 1.494.000 1.503.000
Sum langsiktig gjeld 4.910.000 5.362.000 5.852.000 6.315.000 6.752.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 176.000 85.000 74.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 6.572.000 7.065.000 7.424.000 7.883.000 8.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.064.000 1.064.000 1.064.000 964.000 974.000
Driftsinntekter 1.064.000 1.064.000 1.064.000 964.000 974.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -485.000 -480.000 -470.000 -465.000 -465.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -207.000 -252.000 -130.000 -111.000
Driftskostnader -742.000 -687.000 -722.000 -595.000 -576.000
Driftsresultat 323.000 377.000 342.000 368.000 397.000
Finansinntekter 9.000 7.000 9.000 16.000 18.000
Finanskostnader -296.000 -323.000 -351.000 -379.000 -412.000
Finans -287.000 -316.000 -342.000 -363.000 -394.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 40.000 -7.000 -10.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 129.000 143.000 164.000 171.000 186.000
Fast eiendom 5.503.000 5.958.000 6.412.000 6.792.000 7.239.000
Maskiner anlegg 449.000 479.000 407.000 425.000 443.000
Driftsløsøre 11.000 12.000 12.000 13.000 13.000
Sum varige driftsmidler 5.964.000 6.448.000 6.832.000 7.230.000 7.695.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.093.000 6.591.000 6.995.000 7.401.000 7.881.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 250.000 250.000 250.000 125.000 313.000
Andre fordringer 0 0 0 100.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 224.000 180.000 258.000 30.000
Sum omløpsmidler 480.000 474.000 430.000 483.000 442.000
Sum eiendeler 6.573.000 7.065.000 7.425.000 7.884.000 8.323.000
Sum opptjent egenkapital -451.000 -473.000 -513.000 -506.000 -497.000
Sum egenkapital 1.549.000 1.527.000 1.487.000 1.494.000 1.503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.910.000 5.362.000 5.852.000 6.315.000 6.752.000
Leverandørgjeld 36.000 80.000 7.000 19.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 97.000 79.000 55.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 176.000 85.000 74.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 6.572.000 7.065.000 7.424.000 7.883.000 8.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 298.000 345.000 409.000 373.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.7 5.1 6.5 6.4
Likviditetsgrad 2 4.2 2.7 5.1 6.6 6.5
Soliditet 23.6 21.6 2 19.0 18.1
Resultatgrad 30.4 35.4 32.1 38.2 40.8
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 1 1.0 1.0
Gjeldsgrad 3.2 3.6 4 4.3 4.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 5.4 4.7 4.9 5.0
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne Njål GuleStyreleder62
Thor Martin GuleStyremedlem50
Sivert GuleStyremedlem88
Gunnil JohannessenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arne Njål Gule50.0062
Thor Martin Gule50.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00