Feltman Dørge Holding AS
Juridisk navn:  Feltman Dørge Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71571410
Hauggata 1 Hauggata 1 Fax: 71571450
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 889168552
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 20.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Andre Hansø
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-4,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: 195.000 205.000 205.000 210.000 214.000
Regnskap for Feltman Dørge Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum omløpsmidler 250.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -45.000 -45.000 -40.000 -36.000
Sum egenkapital 195.000 205.000 205.000 210.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 55.000 49.000 49.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum anleggsmidler 0 260.000 260.000 260.000 260.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 250.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 250.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -45.000 -45.000 -40.000 -36.000
Sum egenkapital 195.000 205.000 205.000 210.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 55.000 49.000 49.000 45.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 0 -6.000 -1.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 7 78.8 78.8 80.8 82.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0 -1.5 -1.5 -1.5
Signatur
06.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Elisabeth Gustad HvedingStyreleder53
Geir TømmervågStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Elisabeth Gustad Hveding100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00