Gulbrandsen Holding AS
Juridisk navn:  Gulbrandsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41030080
C/O Arild Gulbrandsen Meierivegen 9 Meierivegen 9 Fax:
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 989222449
Aksjekapital: 313.000 NOK
Etableringsdato: 22.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
34,26%
Resultat  
  
-166,5%
Egenkapital  
  
-12,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 145.000 108.000 95.000 55.000 0
Resultat: -266.000 400.000 218.000 3.230.000 1.407.000
Egenkapital: 7.089.000 8.106.000 8.456.000 8.738.000 6.008.000
Regnskap for Gulbrandsen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 145.000 108.000 95.000 55.000 0
Driftskostnader -340.000 -284.000 -269.000 -176.000 -18.000
Driftsresultat -195.000 -176.000 -175.000 -121.000 -18.000
Finansinntekter 137.000 632.000 481.000 3.469.000 1.445.000
Finanskostnader -207.000 -55.000 -88.000 -119.000 -19.000
Finans -70.000 577.000 393.000 3.350.000 1.426.000
Resultat før skatt -266.000 400.000 218.000 3.230.000 1.407.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -13.000
Årsresultat -266.000 400.000 218.000 3.230.000 1.394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.888.000 7.204.000 7.331.000 7.433.000 7.516.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 2.727.000 3.419.000 3.959.000 1.283.000
Sum eiendeler 8.404.000 9.931.000 10.750.000 11.392.000 8.799.000
Sum opptjent egenkapital 6.288.000 7.304.000 7.654.000 7.937.000 5.207.000
Sum egenkapital 7.089.000 8.106.000 8.456.000 8.738.000 6.008.000
Sum langsiktig gjeld 521.000 1.030.000 1.514.000 1.977.000 1.773.000
Sum kortsiktig gjeld 793.000 795.000 781.000 677.000 1.017.000
Sum gjeld og egenkapital 8.403.000 9.930.000 10.750.000 11.392.000 8.798.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 145.000 108.000 95.000 55.000 0
Driftsinntekter 145.000 108.000 95.000 55.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -183.000 -183.000 -171.000 -122.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -101.000 -98.000 -54.000 -18.000
Driftskostnader -340.000 -284.000 -269.000 -176.000 -18.000
Driftsresultat -195.000 -176.000 -175.000 -121.000 -18.000
Finansinntekter 137.000 632.000 481.000 3.469.000 1.445.000
Finanskostnader -207.000 -55.000 -88.000 -119.000 -19.000
Finans -70.000 577.000 393.000 3.350.000 1.426.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -750.000 -500.000 -500.000 -1.000.000
Årsresultat -266.000 400.000 218.000 3.230.000 1.394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 230.000 413.000 596.000 725.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 230.000 413.000 596.000 725.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.657.000 6.791.000 6.735.000 6.708.000 7.516.000
Sum anleggsmidler 6.888.000 7.204.000 7.331.000 7.433.000 7.516.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 34.000 25.000 20.000 0
Andre fordringer 1.270.000 2.564.000 2.963.000 2.955.000 610.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 128.000 431.000 985.000 673.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 2.727.000 3.419.000 3.959.000 1.283.000
Sum eiendeler 8.404.000 9.931.000 10.750.000 11.392.000 8.799.000
Sum opptjent egenkapital 6.288.000 7.304.000 7.654.000 7.937.000 5.207.000
Sum egenkapital 7.089.000 8.106.000 8.456.000 8.738.000 6.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 521.000 1.030.000 1.514.000 1.977.000 1.773.000
Leverandørgjeld 37.000 31.000 35.000 177.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 12.000 5.000 0 0
Utbytte -750.000 -750.000 -500.000 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 242.000 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 793.000 795.000 781.000 677.000 1.017.000
Sum gjeld og egenkapital 8.403.000 9.930.000 10.750.000 11.392.000 8.798.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 723.000 1.932.000 2.638.000 3.282.000 266.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.4 4.4 5.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 3.4 4.4 5.9 1.3
Soliditet 84.4 81.6 78.7 76.7 68.3
Resultatgrad -134.5 -184.2 -220.0
Rentedekningsgrad -0.9 -3.2 28.1 75.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.7 4.6 2.8 29.4 16.2
Signatur
28.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild GulbrandsenStyreleder48
Heidi BekkenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Gulbrandsen100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00