Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Juridisk navn:  Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55393850
Hardangervegen 871 Hardangervegen 871 Fax: 55242780
5267 Espeland 5267 Espeland
Fylke: Kommune: www.nyarnaror.no
Vestland Bergen
Org.nr: 989198629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 15.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,54%
Resultat  
  
-68,82%
Egenkapital  
  
17,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 87.685.000 102.606.000 111.376.000 114.853.000 83.984.000
Resultat: 1.966.000 6.306.000 3.967.000 8.633.000 2.496.000
Egenkapital: 8.882.000 7.564.000 10.377.000 11.028.000 6.399.000
Regnskap for Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 87.685.000 102.606.000 111.376.000 114.853.000 83.984.000
Driftskostnader -86.985.000 -96.335.000 -107.478.000 -106.301.000 -81.390.000
Driftsresultat 699.000 6.270.000 3.898.000 8.551.000 2.594.000
Finansinntekter 1.867.000 151.000 182.000 193.000 82.000
Finanskostnader -600.000 -115.000 -113.000 -112.000 -180.000
Finans 1.267.000 36.000 69.000 81.000 -98.000
Resultat før skatt 1.966.000 6.306.000 3.967.000 8.633.000 2.496.000
Skattekostnad -580.000 -1.532.000 -1.005.000 -2.364.000 -679.000
Årsresultat 1.386.000 4.774.000 2.963.000 6.269.000 1.817.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.709.000 2.417.000 1.588.000 1.016.000 928.000
Sum omløpsmidler 18.638.000 37.807.000 31.937.000 31.058.000 29.182.000
Sum eiendeler 23.347.000 40.224.000 33.525.000 32.074.000 30.110.000
Sum opptjent egenkapital 8.470.000 7.152.000 9.965.000 10.616.000 5.987.000
Sum egenkapital 8.882.000 7.564.000 10.377.000 11.028.000 6.399.000
Sum langsiktig gjeld 273.000 0 0 0 36.000
Sum kortsiktig gjeld 14.193.000 32.659.000 23.148.000 21.045.000 23.675.000
Sum gjeld og egenkapital 23.348.000 40.223.000 33.525.000 32.073.000 30.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.944.000 102.606.000 110.909.000 114.594.000 83.984.000
Andre inntekter 740.000 0 467.000 259.000 0
Driftsinntekter 87.685.000 102.606.000 111.376.000 114.853.000 83.984.000
Varekostnad -40.597.000 -44.082.000 -53.079.000 -54.614.000 -34.474.000
Lønninger -38.008.000 -43.178.000 -44.683.000 -42.891.000 -38.673.000
Avskrivning -575.000 -477.000 -462.000 -289.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.805.000 -8.598.000 -9.254.000 -8.507.000 -8.027.000
Driftskostnader -86.985.000 -96.335.000 -107.478.000 -106.301.000 -81.390.000
Driftsresultat 699.000 6.270.000 3.898.000 8.551.000 2.594.000
Finansinntekter 1.867.000 151.000 182.000 193.000 82.000
Finanskostnader -600.000 -115.000 -113.000 -112.000 -180.000
Finans 1.267.000 36.000 69.000 81.000 -98.000
Konsernbidrag -60.000 -75.000 -113.000 -139.000 -190.000
Utbytte -9.000 -11.000 -2.000 -2.000 -3.000
Årsresultat 1.386.000 4.774.000 2.963.000 6.269.000 1.817.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 197.000 211.000 214.000 268.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.724.000 1.641.000 1.332.000 690.000 469.000
Sum varige driftsmidler 2.724.000 1.641.000 1.332.000 690.000 469.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.969.000 579.000 45.000 111.000 191.000
Sum anleggsmidler 4.709.000 2.417.000 1.588.000 1.016.000 928.000
Varebeholdning 1.284.000 1.487.000 2.721.000 1.716.000 1.916.000
Kundefordringer 10.626.000 29.263.000 21.912.000 21.604.000 21.538.000
Andre fordringer 1.684.000 1.029.000 1.771.000 1.752.000 2.233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.043.000 6.028.000 5.533.000 5.985.000 3.495.000
Sum omløpsmidler 18.638.000 37.807.000 31.937.000 31.058.000 29.182.000
Sum eiendeler 23.347.000 40.224.000 33.525.000 32.074.000 30.110.000
Sum opptjent egenkapital 8.470.000 7.152.000 9.965.000 10.616.000 5.987.000
Sum egenkapital 8.882.000 7.564.000 10.377.000 11.028.000 6.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 273.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 225.000 69.000 3.587.000 0 3.250.000
Sum langsiktig gjeld 273.000 0 0 0 36.000
Leverandørgjeld 3.112.000 8.367.000 5.613.000 6.630.000 10.456.000
Betalbar skatt 128.000 1.513.000 909.000 2.259.000 580.000
Skyldig offentlige avgifter 4.879.000 10.432.000 5.699.000 4.640.000 3.945.000
Utbytte -9.000 -11.000 -2.000 -2.000 -3.000
Annen kortsiktig gjeld 5.848.000 12.278.000 7.340.000 7.517.000 5.443.000
Sum kortsiktig gjeld 14.193.000 32.659.000 23.148.000 21.045.000 23.675.000
Sum gjeld og egenkapital 23.348.000 40.223.000 33.525.000 32.073.000 30.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.445.000 5.148.000 8.789.000 10.013.000 5.507.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.4 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 1.4 1.2
Soliditet 3 18.8 3 34.4 21.3
Resultatgrad 0.8 6.1 3.5 7.4 3.1
Rentedekningsgrad 1.2 54.5 34.5 78.1 14.9
Gjeldsgrad 1.6 4.3 2.2 1.9 3.7
Total kapitalrentabilitet 1 1 12.2 27.3 8.9
Signatur
08.03.2019
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ståle Johan HøyvikStyreleder56
Andre Kleppe RisvoldStyremedlem33
Vidar RollandStyremedlem58
Stig Ove HolmStyremedlem61
Eirik HauglandStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Basse Invest As1.00 
Rørco Invest As8.90 
Patrol Invest AS90.10 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00