Oss Gruppen As
Juridisk navn:  Oss Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41300932
Slemmestadveien 386 Slemmestadveien 386 Fax: 85036590
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 889192542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 20.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Consulatet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-116,04%
Egenkapital  
  
-21,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 408.000 337.000 324.000
Resultat: -1.145.000 -530.000 22.004.000 1.527.000 487.000
Egenkapital: 4.241.000 5.386.000 15.416.000 2.830.000 2.817.000
Regnskap for Oss Gruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 408.000 337.000 324.000
Driftskostnader -381.000 -88.000 -382.000 -213.000 -167.000
Driftsresultat -381.000 -88.000 26.000 124.000 158.000
Finansinntekter 0 4.000 22.016.000 1.561.000 495.000
Finanskostnader -764.000 -446.000 -38.000 -158.000 -164.000
Finans -764.000 -442.000 21.978.000 1.403.000 331.000
Resultat før skatt -1.145.000 -530.000 22.004.000 1.527.000 487.000
Skattekostnad 0 0 -19.000 -14.000 -31.000
Årsresultat -1.145.000 -530.000 21.986.000 1.513.000 456.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000 10.059.000 10.500.000 4.706.000 4.717.000
Sum omløpsmidler 3.989.000 366.000 4.967.000 2.068.000 1.465.000
Sum eiendeler 4.304.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000 6.182.000
Sum opptjent egenkapital 4.100.000 5.245.000 15.275.000 2.689.000 2.676.000
Sum egenkapital 4.241.000 5.386.000 15.416.000 2.830.000 2.817.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.656.000 2.781.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 5.039.000 51.000 1.288.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 4.303.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000 6.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 134.000 0 0
Andre inntekter 0 0 274.000 337.000 324.000
Driftsinntekter 0 0 408.000 337.000 324.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.000 0 -64.000 -64.000 -51.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -88.000 -318.000 -149.000 -116.000
Driftskostnader -381.000 -88.000 -382.000 -213.000 -167.000
Driftsresultat -381.000 -88.000 26.000 124.000 158.000
Finansinntekter 0 4.000 22.016.000 1.561.000 495.000
Finanskostnader -764.000 -446.000 -38.000 -158.000 -164.000
Finans -764.000 -442.000 21.978.000 1.403.000 331.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 0 0 -500.000
Årsresultat -1.145.000 -530.000 21.986.000 1.513.000 456.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 4.266.000 4.266.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 315.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 315.000 0 0 4.266.000 4.266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.059.000 10.500.000 441.000 452.000
Sum anleggsmidler 315.000 10.059.000 10.500.000 4.706.000 4.717.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 7.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 118.000 112.000
Sum investeringer 0 0 68.000 208.000 231.000
Kasse, bank 3.989.000 366.000 4.892.000 241.000 213.000
Sum omløpsmidler 3.989.000 366.000 4.967.000 2.068.000 1.465.000
Sum eiendeler 4.304.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000 6.182.000
Sum opptjent egenkapital 4.100.000 5.245.000 15.275.000 2.689.000 2.676.000
Sum egenkapital 4.241.000 5.386.000 15.416.000 2.830.000 2.817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.656.000 2.781.000
Leverandørgjeld 48.000 22.000 21.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 19.000 14.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 7.000 6.000
Utbytte 0 -5.000.000 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 17.000 11.000 1.265.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 5.039.000 51.000 1.288.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 4.303.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000 6.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.927.000 -4.673.000 4.916.000 780.000 881.000
Likviditetsgrad 1 64.3 0.1 97.4 1.6 2.5
Likviditetsgrad 2 64.3 0.1 97.4 1.7 2.6
Soliditet 98.6 51.7 99.7 41.8 45.6
Resultatgrad 6.4 36.8 48.8
Rentedekningsgrad -0.5 -0.2 0.7 10.7 4.0
Gjeldsgrad 0 0.9 0 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet -8.9 -0.8 142.5 24.9 10.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
SCHEEL JØRGEN SETERENG
SCHEEL GRO SETERENG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gro Setereng ScheelStyreleder51
Jørgen Setereng ScheelStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gro Setereng Scheel50.0051
Jørgen Setereng Scheel50.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00