Vangdal Regnskap AS
Juridisk navn:  Vangdal Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41700700
Slåtthaugvegen 17 Slåtthaugvegen 17 Fax: 55109711
5222 Nesttun 5222 Nesttun
Fylke: Kommune: www.vangdalregnskap.no
Vestland Bergen
Org.nr: 989193554
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 23.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13%
Resultat  
  
-69,39%
Egenkapital  
  
-50,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.797.000 35.398.000 32.641.000 23.431.000 21.952.000
Resultat: 790.000 2.581.000 2.951.000 4.049.000 4.924.000
Egenkapital: 2.103.000 4.287.000 2.000.000 6.720.000 4.274.000
Regnskap for Vangdal Regnskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.797.000 35.398.000 32.641.000 23.431.000 21.952.000
Driftskostnader -29.879.000 -32.464.000 -29.618.000 -24.294.000 -16.840.000
Driftsresultat 918.000 2.935.000 3.024.000 -864.000 5.112.000
Finansinntekter 25.000 28.000 365.000 9.727.000 149.000
Finanskostnader -153.000 -382.000 -439.000 -4.815.000 -337.000
Finans -128.000 -354.000 -74.000 4.912.000 -188.000
Resultat før skatt 790.000 2.581.000 2.951.000 4.049.000 4.924.000
Skattekostnad -174.000 -294.000 -515.000 -403.000 -1.141.000
Årsresultat 616.000 2.287.000 2.436.000 3.646.000 3.783.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.258.000 4.241.000 11.615.000 17.370.000 3.363.000
Sum omløpsmidler 8.614.000 15.637.000 16.358.000 19.533.000 15.391.000
Sum eiendeler 10.872.000 19.878.000 27.973.000 36.903.000 18.754.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 2.829.000 542.000 6.620.000 4.174.000
Sum egenkapital 2.103.000 4.287.000 2.000.000 6.720.000 4.274.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 4.926.000 6.327.000 5.920.000 4.955.000
Sum kortsiktig gjeld 8.519.000 10.666.000 19.647.000 24.263.000 9.526.000
Sum gjeld og egenkapital 10.873.000 19.879.000 27.974.000 36.903.000 18.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.966.000 35.389.000 31.967.000 23.202.000 22.203.000
Andre inntekter -2.169.000 9.000 675.000 228.000 -251.000
Driftsinntekter 30.797.000 35.398.000 32.641.000 23.431.000 21.952.000
Varekostnad -472.000 -4.485.000 -1.482.000 -507.000 -891.000
Lønninger -20.238.000 -18.692.000 -18.790.000 -13.562.000 -10.164.000
Avskrivning -2.207.000 -2.335.000 -2.293.000 -2.391.000 -387.000
Nedskrivning 0 0 0 -100.000 0
Andre driftskostnader -6.962.000 -6.952.000 -7.053.000 -7.734.000 -5.398.000
Driftskostnader -29.879.000 -32.464.000 -29.618.000 -24.294.000 -16.840.000
Driftsresultat 918.000 2.935.000 3.024.000 -864.000 5.112.000
Finansinntekter 25.000 28.000 365.000 9.727.000 149.000
Finanskostnader -153.000 -382.000 -439.000 -4.815.000 -337.000
Finans -128.000 -354.000 -74.000 4.912.000 -188.000
Konsernbidrag 0 0 -7.244.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 616.000 2.287.000 2.436.000 3.646.000 3.783.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.800.000 3.600.000 5.400.000 7.200.000 0
Sum Immatrielle midler 1.800.000 3.600.000 10.405.000 14.284.000 720.000
Fast eiendom 0 0 0 0 1.130.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 420.000 619.000 1.187.000 1.785.000 1.486.000
Sum varige driftsmidler 420.000 619.000 1.187.000 1.785.000 2.616.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 22.000 23.000 1.300.000 28.000
Sum anleggsmidler 2.258.000 4.241.000 11.615.000 17.370.000 3.363.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.572.000 4.755.000 5.127.000 4.378.000 4.843.000
Andre fordringer 256.000 10.268.000 1.153.000 1.420.000 1.460.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.786.000 614.000 546.000 549.000 400.000
Sum omløpsmidler 8.614.000 15.637.000 16.358.000 19.533.000 15.391.000
Sum eiendeler 10.872.000 19.878.000 27.973.000 36.903.000 18.754.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 2.829.000 542.000 6.620.000 4.174.000
Sum egenkapital 2.103.000 4.287.000 2.000.000 6.720.000 4.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 250.000 631.000 1.206.000 12.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.981.000 9.993.000 1.600.000 2.432.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 4.926.000 6.327.000 5.920.000 4.955.000
Leverandørgjeld 608.000 1.074.000 1.780.000 2.223.000 1.517.000
Betalbar skatt 554.000 0 0 35.000 717.000
Skyldig offentlige avgifter 2.777.000 3.063.000 2.587.000 809.000 1.963.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.580.000 4.547.000 5.287.000 19.595.000 2.898.000
Sum kortsiktig gjeld 8.519.000 10.666.000 19.647.000 24.263.000 9.526.000
Sum gjeld og egenkapital 10.873.000 19.879.000 27.974.000 36.903.000 18.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 4.971.000 -3.289.000 -4.730.000 5.865.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 0.8 0.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1.5 0.8 0.8 1.7
Soliditet 19.3 21.6 7.1 18.2 22.8
Resultatgrad 3 8.3 9.3 -3.7 23.3
Rentedekningsgrad 6 7.7 6.9 -0.2 15.6
Gjeldsgrad 4.2 3.6 1 4.5 3.4
Total kapitalrentabilitet 8.7 14.9 12.1 2 28.1
Signatur
02.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.08.2017
PROKURA
EIDEBAKKEN STINE HOLMAAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jone TveitStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
J. Tveit AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00