Gand Eiendom AS
Juridisk navn:  Gand Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51950800
C/O Magnar Tveiten Bauneveien 7A Slettestrandveien 13 Fax: 51950801
4328 Sandnes 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988896829
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Etableringsdato: 02.10.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Frigg Revisjon As
Regnskapsfører: Relevant Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,46%
Resultat  
  
-0,71%
Egenkapital  
  
9,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000 2.474.000
Resultat: 1.822.000 1.835.000 2.004.000 2.064.000 27.074.000
Egenkapital: 15.878.000 14.489.000 15.711.000 14.219.000 15.202.000
Regnskap for Gand Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000 2.474.000
Driftskostnader -771.000 -660.000 -675.000 -597.000 -690.000
Driftsresultat 2.046.000 2.170.000 1.954.000 1.877.000 1.784.000
Finansinntekter 332.000 169.000 557.000 674.000 25.899.000
Finanskostnader -556.000 -504.000 -507.000 -488.000 -609.000
Finans -224.000 -335.000 50.000 186.000 25.290.000
Resultat før skatt 1.822.000 1.835.000 2.004.000 2.064.000 27.074.000
Skattekostnad -434.000 -457.000 -512.000 -546.000 -403.000
Årsresultat 1.389.000 1.378.000 1.492.000 1.518.000 26.671.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.552.000 28.886.000 29.228.000 31.803.000 43.701.000
Sum omløpsmidler 971.000 4.176.000 5.161.000 199.000 6.914.000
Sum eiendeler 39.523.000 33.062.000 34.389.000 32.002.000 50.615.000
Sum opptjent egenkapital 13.778.000 12.389.000 13.611.000 12.119.000 13.102.000
Sum egenkapital 15.878.000 14.489.000 15.711.000 14.219.000 15.202.000
Sum langsiktig gjeld 15.663.000 16.569.000 17.471.000 14.088.000 14.864.000
Sum kortsiktig gjeld 7.982.000 2.003.000 1.207.000 3.694.000 20.550.000
Sum gjeld og egenkapital 39.523.000 33.061.000 34.389.000 32.001.000 50.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.474.000
Andre inntekter 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000 0
Driftsinntekter 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000 2.474.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -420.000 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -240.000 -255.000 -177.000 -270.000
Driftskostnader -771.000 -660.000 -675.000 -597.000 -690.000
Driftsresultat 2.046.000 2.170.000 1.954.000 1.877.000 1.784.000
Finansinntekter 332.000 169.000 557.000 674.000 25.899.000
Finanskostnader -556.000 -504.000 -507.000 -488.000 -609.000
Finans -224.000 -335.000 50.000 186.000 25.290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.600.000 0 -2.500.000 -20.000.000
Årsresultat 1.389.000 1.378.000 1.492.000 1.518.000 26.671.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.877.000 12.298.000 12.718.000 13.139.000 13.559.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.877.000 12.298.000 12.718.000 13.139.000 13.559.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.675.000 16.588.000 16.510.000 18.664.000 30.142.000
Sum anleggsmidler 38.552.000 28.886.000 29.228.000 31.803.000 43.701.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 385.000 2.488.000 2.346.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 586.000 1.688.000 2.814.000 193.000 6.911.000
Sum omløpsmidler 971.000 4.176.000 5.161.000 199.000 6.914.000
Sum eiendeler 39.523.000 33.062.000 34.389.000 32.002.000 50.615.000
Sum opptjent egenkapital 13.778.000 12.389.000 13.611.000 12.119.000 13.102.000
Sum egenkapital 15.878.000 14.489.000 15.711.000 14.219.000 15.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 132.000 163.000 190.000 213.000 239.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.663.000 16.569.000 17.471.000 14.088.000 14.864.000
Leverandørgjeld 12.000 52.000 3.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 484.000 535.000 572.000 404.000
Skyldig offentlige avgifter 0 176.000 90.000 90.000 90.000
Utbytte 0 -2.600.000 0 -2.500.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.969.000 1.291.000 578.000 532.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 7.982.000 2.003.000 1.207.000 3.694.000 20.550.000
Sum gjeld og egenkapital 39.523.000 33.061.000 34.389.000 32.001.000 50.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.011.000 2.173.000 3.954.000 -3.495.000 -13.636.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.1 4.3 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 2.1 4.3 0.1 0.4
Soliditet 40.2 43.8 45.7 44.4 30.0
Resultatgrad 72.6 76.7 74.3 75.9 72.1
Rentedekningsgrad 3.7 4.3 3.9 5.2 45.5
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.2 1.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 6 7.1 7.3 8.0 54.7
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magnar TveitenStyreleder66
Erling KleppaStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Høse AS50.00 
Jasa Holding AS50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00